ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
DOKUMENTY SZKOLNE

tematy projeky 2014_2015

Drukuj

LISTA TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 18

im. króla Stefana Batorego ROK. SZK. 2014/2015

<<plik PDF do pobrania>>

l

Nazwisko i imię

TEMAT

CEL

Artysiewicz Dorota

Twórczość Jacka White'a.

Poznanie i analiza twórczości Jacka White'a.

Bartoszuk Barbara

„Podlasie – moja mała ojczyzna”

Rozbudzanie zainteresowania własnym regionem, ukazanie regionu i poczucie dumy z przynależności do tego miejsca.

Bobka Bogusław

Negatywne skutki dopingu w sporcie.

Uświadomienie uczniom szkodliwości stosowania środków dopingujących.

Bołbot Elżbieta

Parki Narodowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o Wielkiej Brytanii oraz wykonanie prezentacji multimedialnej w języku angielskim i skoroszytu mających służyć później jako pomoc dydaktyczna w przygotowaniu się uczniów do konkursów, zwłaszcza Wojewódzkiego konkursu Języka Angielskiego.

Borek Brunon

Rola współpracy zawodników w drużynie siatkarskiej

Popularyzacji piłki siatkowej w społeczności szkolnej

Borek Elżbieta

SANKTUARIA MARYJNE W MOJEJ OKOLICY.

 

Uczeń zna miejsca kultu maryjnego

-zna historię powstania sanktuarium

-zna historię objawień Maryi

-potrafi wymienić cuda, które się dokonały za przyczyna Maryi

-zna miejsca związane z kultem Maryi.

Brzezińska Barbara

Adaptujemy prozę do potrzeb sceny, czyli przygotowujemy spektakl teatralny.

 

Adaptują wybrany tekst prozatorski do potrzeb spektaklu teatralnego i przygotowują przedstawienie teatralne.

Brzostowska Grażyna

 

Daleko czy blisko ?

Zapoznanie się z różnymi sposobami mierzenia długości od czasów najdawniejszych po współczesne.

Brzozowska Agnieszka

„ Cuda architektury a bryły złożone” .

 

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez obserwowanie, analizowanie i opisywanie otaczającego świata.

Burzyńska Dorota

Marzenia a możliwości. Jaki zawód chciałbym wykonywać w przyszłości?

Uczeń rozumie rolę świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia i przyszłego zawodu.

Cybulińska Elżbieta

,,Czy sól musi być słona? Właściwości i zastosowania wybranych soli"

Zapoznanie uczniów z bogactwem zastosowań związków zaliczanych do soli w różnych dziedzinach naszego życia.

Daniluk Anna Małgorzata

Wielokulturowość Podlasia – bogactwem regionu.

Zapoznanie uczniów z mniejszościami narodowymi i grupami etnicznymi zamieszkującymi region i możliwościami wykorzystania tej różnorodności w rozwoju gospodarczym Podlasia.

Dobrzyńska Lucyna

Siatkarski Ośrodek Szkolny w Publicznym Gimnazjum NR 18 w Białymstoku

 

Popularyzacja Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego w Publicznym Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku.

Fiłończuk Joanna

Motyw rycerza w różnych tekstach kultury (m. in. "Krzyżakach", "Potopie", "Panu Wołodyjowskim" H. Sienkiewicza itp.)

Poznanie zasad postępowania rycerzy w różnych epokach literackich i odniesienie ich do czasów współczesnych.

Grzegorek Sebastian

Rola Libero w piłce siatkowej.

Popularyzacja piłki siatkowej w społeczności szkolnej.

Harasimowicz Piotr

„Świątynie w naszym regionie”.

 

Zapoznanie młodzieży z bogactwem kultury i architektury regionu.

Kształtowanie postawy rozumienia potrzeby zachowania dzieł kultury dla przyszłych pokoleń.

Janczarska Ewa

Organizacja wycieczki szkolnej

 

Umiejętność planowania z wykorzystaniem wiedzy matematycznej.

Kalina Mirosława

Szukamy danych o naszych przodkach. Jak odtworzyć drzewo genealogiczne rodziny?

Gromadzenie danych z archiwum w celu odtworzenia związków genealogicznych.

Klimaszewski Jacek

Bądź zdrów - hartuj się.

Poznanie sposobów hartowania organizmu i podnoszenie odporności na choroby.

Lajdorf Barbara

Najwięksi władcy w historii Rosji.

 

Pogłębiane wiedzy historycznej na temat władców Rosji. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji z multimediów.

Leszkowicz Celina

"Polskie minerały"

Poznanie składu chemicznego oraz zastosowanie minerałów występujących w Polsce.

Lewończuk Konrad

Wpływ treningu na wydolność i sprawność fizyczną.

Umiejętność przeprowadzania próby wydolnościowej.

Lisowska Monika

"Budżet świątecznych wydatków."

Uczniowie wykorzystują narzędzia matematyczne do badania, analizy i opisu zjawisk społecznych i ekonomicznych.

Lompart Maria

„Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt…” Portret kobiety w literaturze, muzyce i sztuce.

 

Stworzenie prezentacji multimedialnej, ekspozycji plastycznej oraz oprawy muzycznej służące wzbogaceniu wiedzy na temat motywu kobiety w literaturze i sztuce.

Łapiński Adam

"Meine Stadt Białystok - moje miasto Białystok"

 

Poznanie i utrwalenie słownictwa związanego z infrastrukturą miasta oraz doskonalenie umiejętności opisywania zabytków,

ciekawych miejsc i imprez Białegostoku w języku niemieckim.

Łempicki Daniel

Stretching w treningu piłkarskim

Uświadomienie uczniów o znaczeniu stretchingu w zapobieganiu kontuzji.

Marczuk Andrzej

"Aktywność fizyczna".

Rola i znaczenie w życiu człowieka. Formy ruchu dla różnych grup wiekowych."

Molska Małgorzata

Świat technik dekoracyjnych.

Posługiwanie się wybranymi technikami dekoracyjnymi.

Mroziewska Ewa

,,Polscy Ojcowie Europy”

 

Rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej dokonań wielkich Polaków w wymiarze europejskim. Kształtowanie uczuć patriotycznych i postawy właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego.

Misiejuk Iwona

" Przewodnik turystyczny po krajach niemieckojęzycznych"

Zapoznanie uczniów  z atrakcjami turystycznymi krajów niemieckojęzycznych np; zabytki, interesujące miejsca.

Nieścior Grażyna

"Focus on Poland / Białystok”

Zaprezentowanie własnego miasta (regionu lub kraju) w formie literacko-plastycznej; poszerzenie wiedzy oraz wzbogacenie słownictwa związanego z historią, geografią, literaturą, kulturą, sztuką oraz postaciami słynnych Polaków / białostoczan.

Paszkowska Hanna

"Zapomniani, wybitni polscy wynalazcy- między innymi Jan Czochralskiego"

Rola Jana Czochralskiego i innych polskich wynalazców w spektakularnym rozwoju elektroniki.

Pawelska Mirosława

"Miłość niejedno ma imię..." - motyw miłości w wybranych utworach narracyjnych i lirycznych na przestrzeni wieków.

Ukazanie różnych rodzajów miłości w utworach literackich oraz postaw bohaterów objętych motywem.

Rećko Joanna

O korupcji prawie wszystko.

Budowa społeczeństwa wolnego od zjawiska korupcji poprzez kształtowanie świadomości i wiedzy młodych obywateli odnośnie przyczyn , przejawów i skutków tego przestępstwa.

Rekść Piotr

Wpływ żywienia na organizm człowieka i jego rola w sporcie.

Uczeń poznaje główne składniki odżywcze oraz ich funkcje, jaką spełniają w organizmie człowieka. 

Rodziewicz Katarzyna

Taniec ludowy jako jeden z elementów aktywności ruchowej młodzieży.

Doskonalenie koordynacji ruchowej z jednoczesnym ukazaniem piękna muzyki ludowej.

Romańczuk Iwona

O naszym Prawosławiu.

Zainteresowanie uczniów wartościami duchowymi płynącymi z tradycji
Cerkwi Prawosławnej. Kształtowanie prawidłowych postaw chrześcijańskich.

Ks. Romańczuk Mariusz

Podlasie świątyniami słynie.

Zapoznanie ze sztuką sakralną Podlasia, pogłębianie wiedzy dotyczącej historii regionu, kształtowanie świadomości religijnej, zapoznanie z bogactwem architektonicznym świątyń.

Siemiończyk Regina

A Guide to British Cuisine.

Poznanie tradycyjnych dań kuchni brytyjskiej, opracowanie książki kucharskiej.

Sobolewska Bożena

„PRZESZCZEP SOBIE ZDROWIE”

 

Uwrażliwianie młodzieży na problemy medyczne i etyczne dawców oraz biorców narządów, poszerzenie wiedzy dotyczącej transplantologii.

Sołowianowicz Joanna

„Teenagers and money” - (Nastolatki i pieniądze).

 

Ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych z gospodarowaniem pieniędzmi przez młodzież.

Suproń Jarosław

Osiągnięcia Publicznego Gimnazjum 18 w Lidze lekkoatletycznej
 dziewcząt i chłopców 2004-2014 roku.

 

Szymańska Barbara

Rola celulozy w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Uświadomienie roli celulozy w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Śliżewska Maria

Otaczają nas dźwięki.

Uczymy się dostrzegać zjawiska fizyczne wokół nas.

Turowska – Kuzyka Bogusława

"Wielościany, które cieszą wzrok i pobudzają wyobraźnię".

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej (w tym sprawności manualnej) i intuicji matematycznej.

Waszkiewicz Joanna

Zaprezentuj muzykę popularną w Wielkiej Brytanii od lat 60-tych do czasów współczesnych i przeanalizuj jej zmiany.

Uczeń zapoznaje się z głównymi trendami muzycznymi na przełomie XX i XXI wieku, dostrzega zmiany i upodobania muzyczne społeczeństwa angielskiego, poznaje zmiany kulturowe zachodzące od lat 60-tych do czasów współczesnych.

Wasilewski Cezary

TAŃCE REGIONALNE JAKO JEDEN Z PRZYKŁADÓW FORM REKREACJI RUCHOWEJ MŁODZIEŻY.

 

Zajko Zbigniew

Wątek polski w historii Igrzysk Olimpijskich.

Zainteresowanie historią Igrzysk Olimpijskich.

Zajkowska Barbara

Najlepsi lekkoatleci województwa podlaskiego.

Poznanie postaci najwybitniejszych lekkoatletów województwa podlaskiego.

 

Krótko

Nasz patron
Stefan Batory (węg. Báthory István, ur. 27 września 1533 w Szilágysomlyó, zm. 12 grudnia 1586 w Grodnie) – książę siedmiogrodzki od 1571, król Polski i wielki książę litewski od 1576, po ślubie (w tym samym roku) z Anną Jagiellonką, córką Zygmunta I Starego. Przez wielu historyków uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich królów elekcyjnych.