ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Stypendium szkolne 2017

Stypendium szkolne 2017

Drukuj

Informujemy, że wnioskodawcy mogą zgłaszać się po odbiór decyzji przyznających stypendium szkolne na rok 2017/2018.

Odbiór – pokój 121.


Do dnia 15 września 2017r. można składać wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Wnioski należy złożyć do księgowości (pokój nr 121).

DOKUMENTY DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

  1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. (druki-pokój 121, sekretariat, wydruk ze strony internetowej)
  2. Zaświadczenie o zameldowaniu ucznia z biura ewidencji ludności.
  3. Dowód osobisty wnioskodawcy (ksero).
  4. Kserokopia aktu urodzenia ucznia.
  5. Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

-          zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej,

-          zaświadczenie o dodatku mieszkaniowym,

-          zaświadczenia z zakładów pracy o dochodzie netto,

-          zaświadczenia z Urzędów Pracy,

-          wyrok sądowy o otrzymanych alimentach,

-          dochody z działalności gospodarczej,

-          nakaz płatniczy o liczbie ha przeliczeniowych,

-          „odcinek” pobieranego świadczenia z ZUS,

6. Oświadczenia o innych źródłach dochodu.

Dochód miesięczny netto nie może przekraczać 514 zł. na jedną osobę w rodzinie.

Wnioski należy składać w pokoju 121 do 15 września 2017r.