ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Lista tematów projektów edukacyjnych

Drukuj

Nazwiska, tematy i cele projektów edukacyjny
nauczycieli PG nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku
w roku szkolnym 2010/2011
(w porządku alfabetycznym)

 

 

 

Artysiewicz Dorota

 

Temat: FRYDERYK CHOPIN POLSKI KOMPOZYTOR NARODOWY

Cel główny projektu:
• Analiza życia i twórczości F. Chopina celem znalezienia i potwierdzenia wpływów wywartych na nią przez muzykę ludową.

 

 

Bołbot Elżbieta

 

Temat: Jak zmieniała się moda na przestrzeni XX wieku.

 

Celem ogólnym jest poszerzenie kompetencji językowych ucznia w związku z nowym słownictwem.


Cele szczegółowe to umiejętności zauważenia i opisania zmiany w języku angielskim oraz poznawanie kultury własnego kraju i krajów anglojęzycznych.

 

 

Borek Elżbieta

 

Temat: Konstruktywne odkrywanie treści Pisma Świętego (Pismo Święte księgą Kościoła).

 

Cele
Przypomnienie oraz utrwalenie podstawowych zasad związanych z czytaniem księgi Pisma Świętego jako księgi wiary Kościoła.
Doskonalenie umiejętności w poznawaniu i interpretacji treści Pisma Świętego.

 

Zadania
Wiedza i wiara  w posługiwaniu się Biblią. Hermeneutyka biblijna. Interpretacje literackie i teologiczne. Pismo Święte w liturgii, dialogu ekumenicznym, posłudze duszpasterskiej, lectio divina. Interpretacja w świetle tradycji i aktualizacji orędzia.


 

 

 

Brzezińska Barbara

 

Temat projektu: „Obraz rodziny w tekstach kultury” – wieczór poetycki.

Cele projektu :

- zapoznanie się przez uczniów z literaturą na wyżej wymieniony temat,

- wybranie tekstów poetyckich i prozatorskich związanych z tematyką rodziny,

- opanowanie pamięciowe ww. tekstów,

- zaprezentowanie efektów swojej pracy na forum klasy i zaproszonych gości.

 

 

Brzostowska Grażyna

 

Temat: Banki a matematyka


Cele:
1. Zapoznaniez różnymi formami oszczędzania i kredytów oraz rozsądnego podejmowania decyzji dotyczących oszczędzania i kredytów.
2. Kształcenie umiejętności współdziałania w zespole oraz poszukiwania źródeł informacji i korzystania z ich zasobów.

 

 

Chodakowski Jan

 

Temat: "Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym"

- pogłębienie wiadomości na temat substancji o znaczeniu biologicznym,
- kształcenie badawczego sposobu myślenia oraz kreatywności i
umiejętności prezentacji,

 

 

Chrostowska Alicja

 

Temat: Miłość ma wiele imion i twarzy.


cele: - poszerzenie wiedzy na temat motywu miłości  w literaturze i sztuce (szczególnie w lekturach);
- kształcenie umiejętności dostrzegania uniwersalnych wartości  w dziełach sztuki;
-opracowanie albumu z uczniowskimi wierszami i opowiadaniami o miłości oraz ilustracjami motywów, symboli miłości;
- stworzenie prezentacji multimedialnej o symbolach miłości;
- zorganizowanie wystawy reprodukcji dzieł sztuki, w których występuje motyw miłości;

 

Ciszyńska Marzena

 

Temat: Czy znajomość skali pH jest przydatna?
Cele :

1.      Zapoznanie się ze skalą pH, jej budową i zastosowaniem.

2.      Określenie pH roztworów kwasów, zasad oraz substancji stosowanych w życiu codziennym (np. ocet, mydło w płynie, coca-cola, sok z cytryny, herbata, woda).

 

 

Czajkowska Helena

Temat: Jak powstał świat?

Cele: Poznać interpretację  tekstów biblijnych o stworzeniu  świata i zrozumieć że zawierają one prawdę o Bogu - Stworzycielu i  świecie stworzonym.

 

Daniluk Anna Małgorzata

 

Temat projektu: "Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie a globalna gospodarka"


Cel: Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami wybranych konfliktów na na Bliskim Wschodzie  i ich wpływem na gospodarkę światową

 

Dobrzyńska Lucyna

Temat: Sytuacje stresogenne młodzieży uczącej się.

Cele:

1.  Źródła stresu młodzieży.

2. Skutki stresu i sposoby radzenia z nim.

 

Ejsmont Grzegorz

 

Temat: Znane sylwetki polskich sportowców jako czynnik kształtujący pozytywne postawy wobec sportu wśród dzieci i młodzieży

Cele programu:

 • Poznanie sylwetek popularnych sportowców jako czynnik w kształtowaniu postaw prozdrowotnych.
 • Zachęcanie do rozwijania swoich umiejętności poprzez uprawianie ulubionej dyscypliny sportowej

 

 

Fiłończuk Joanna

 

Temat: „Wizerunek matki w różnych tekstach kultury”

 • Poznanie tekstów kultury, prezentujących różnorodny wizerunek matki.
 • Przygotowanie montażu, łączącego poezję z prezentacją multimedialną.
 • Prezentacja wybranych tekstów kultury podczas spotkania z zaproszonymi gośćmi z okazji Dnia Matki lub na forum klasy.

 

Grzegorek Sebastian

Temat Nr 1 - Libero w piłce siatkowej

Cel - Zapoznanie uczniów z rolą zawodnika libero w piłce siatkowej

Temat Nr 2 - Przygotowanie kondycyjne siatkarza

Cel - Uświadomienie uczniom o istocie przygotowania kondycyjnego w piłce siatkowej


Harasimowicz Piotr

 

Temat „Jak wygrać życie”.

Cele główne:

*         efektywne kształtowanie postaw moralnych uczniów oparte o najwyższe wartości, mobilizacja uczniów do refleksji nad własnym systemem wartości i jego wpływem na podejmowane wybory i relacje z innymi ludźmi,

*         ukazanie życia jako zmagania z przeciwnościami, słabościami, grzechem,

 

Heleniak Alicja

 

Temat: "Śladami kultury żydowskiej"

Cele projektu:
1. Poznanie historii, tradycji i kultury Żydów
2. Poznanie sylwetek słynnych polskich Żydów
3. Wdrożenie uczniów do korzystania z nowoczesnych technologii- Internetu


Jakubowska Barbara

 

Temat: Choroby kręgosłupa nie są dziedziczne – pracujemy na nie sami

Cele programu:

 • Zachowania zdrowotne w przeciwdziałaniu występowania wad postawy oraz rola ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych w korygowaniu powstałych defektów.
 • Rozumienie potrzeb i konieczności utrzymania prawidłowej postawy ciała w życiu codziennym.

 

Janczarska Ewa

 

Temat: Matematyka a zdrowie.

Cel główny:

Zainteresowanie uczniów zagadnieniami dotyczącymi edukacji zdrowotnej w kontekście wykorzystania zdobytej wiedzy matematycznej w praktyce.
Cele szczegółowe:

Uczeń :

 • Potrafi zbierać i gromadzić informacje dotyczące właściwego odżywiania, kaloryczności produktów żywnościowych
 • Umie wykorzystać umiejętności matematyczne do planowania diety, przeliczania kalorii, analizy wyników badań laboratoryjnych

 

Janik Danuta

 

Temat: Wypoczynek z matematyką

Cele ogólne:

1.      Kształcenie umiejętności współdziałania w zespole i poszukiwania źródeł informacji.

2.      Zaplanowanie wycieczki krajoznawczej i sporządzenie jej kosztorysu z uwzględnieniem kosztów  noclegów, wynajmu autokaru lub przejazdu pociągiem, biletów wstępu do wybranych obiektów i posiłków.

 

Klimaszewski Jacek

 

Temat projektu: Bądź zdrowy - hartuj się.

 

Celem projektu jest wskazanie możliwości zastosowania odpowiednich działań - zachowań mających na celu podniesienia odporności naszego organizmu.

 

Kondraciuk Piotr

 

Temat: TRZYMAJ FORMĘ!!!

Cele:

 • Diagnoza poziomu świadomości gimnazjalistów dotycząca prawidłowego odżywiania się
 • Promocja szeroko rozumianego problemu zdrowego stylu życia
 • Popularyzacja aktywności fizycznej i właściwego odżywiania się
 • Wyeliminowanie błędów żywieniowych
 • Podniesienie świadomości młodzieży dotyczącej wpływu spożywanej żywności na jakość życia i zdrowie człowieka.

 

Kotyńska Ewa

 

Temat: Z kulturą starożytnej Grecji na ty.

 

Cele:

- utrwalenie wiedzy o kulturze starożytnej Grecji;

- pogłębianie wiedzy o głównych osiągnięciach i twórcach kultury greckiej w czasach antycznych.

 

Temat: Stefan Batory i jego czasy.

 

Cele:

- poznanie życia i działalności patrona szkoły - króla Stefana Batorego , ze szczególnym uwzględnieniem okresu rządów w  Rzeczypospolitej;

- propagowanie ponadczasowych wartości, do których dążył i cech, jakimi odznaczał się król Stefan Batory tj. odwaga, umiłowanie wiedzy, prawość i praworządność, tolerancja, lojalność.

 

Kozłowski Adam

 

Temat: Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i samopoczucie człowieka.

Cele:

Promowanie zdrowego stylu życia.
Analiza związku pomiędzy aktywnością fizyczną a zachowaniem zdrowia.
Umiejętność wykorzystywania różnych źródeł i metod pozyskiwania informacji.

 

Kwiecińska Iwona

 

Temat projektu: Każdy może zostać literatem. Piszemy i ilustrujemy książkę dla dzieci.

Cel
Rozwijanie wyobraźni uczniów i doskonalenie umiejętności pisania
Poznanie zasad tworzenia książki

Zaprezentowanie wyników swojej pracy na forum klasy.

 

Lajdorf Barbara

 

Temat: HEALTHY AND FAST FOOD ( ZDROWA  I NIEZDROWA ZYWNOŚĆ).

 

CELE:

 • poszerzenie wiedzy na temat zdrowej i niezdrowej żywności oraz wzbogacenie słownictwa związanego z żywnością.
 • planowanie, organizowanie i ocenianie sposobu odżywiania się oraz branie odpowiedzialności za to co jemy.

 

Lewandowska – Kaczyńska Renata

 

Temat projektu: Rzeźba Ziemi - czynniki zewnętrzne i wewnętrzne

 

Cel projektu:W projekcie "Rzeźba Ziemi - czynniki zewnętrzne i wewnętrzne" gimnazjaliści podzieleni na w grupy zadaniowe  przygotowują pod kierunkiem nauczyciela makiety prezentujące działalność lądolodu, pracę rzeki, wiatru, niszczącą działalność morza oraz wulkanów i trzęsień Ziemi. Projekt jest sciśle powiązany z programem nauczania i poszerza szkolną edukację uczniów. Celem projektu jest: - rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi - korzystanie z różnych źródeł informacji - współpraca w grupie, podejmowanie wspólnych działań

 

Lewończuk Konrad

 

temat: Wpływ treningu na wydolność fizyczną.

 

cele do projektu:

- analiza wydolności fizycznej pod wpływem treningu

- wpływ aktywności fizycznej na wydolność fizyczną


Lisowska Monika

 

Temat projektu  „Finanse rodziny”.

Planowanie budżetu rodziny ułatwieniem w gospodarowaniu finansami rodziny.

Cele:

-        Kształtowanie umiejętności planowania przychodów i rozchodów w budżecie domowym

-        Umiejętność wyliczania wszystkich wydatków z każdego tygodnia w formie procentów i przedstawianie ich na wykresach (kołowy, słupkowy)

-        Umiejętność sporządzania wykresu dotyczącego liczby wydanych pieniędzy na poszczególne wydatki

 

Lompart Maria

 

Temat: "Różne oblicza miłości- motyw miłości w literaturze i nie tylko"


Cele.
1. przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie ankiety na temat:  Rozum czy
uczucie- czym kierujesz się w swoim życiu?
2. stworzenie prezentacji plastycznej lub multimedialnej: symbole miłości
3. opracowanie albumu z najpiękniejszymi utworami literackimi o miłości.

 

Łapiński Adam

Temat: "Meine Traumschule - Moja szkoła marzeń"

Cele:
1. Poznanie i utrwalenie słownictwa związanego z budynkiem szkoły oraz doskonalenie umiejętności opisywania poszczególnych lekcji, nauczycieli, uczniów oraz zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem konstrukcji gramatycznych /Praepositionen mit Dativ/ ich meine, glaube, finde/ meiner Meinung nach/ ich moechte.

2. Wykonanie i zaprezentowanie własnej pracy / prezentacja multimedialna, formy graficzne, przestrzenne / na szerszym forum publicznym.

 

 

 

Maliszewski Krzysztof

 

Temat: Marzenia a możliwości. Jaki zawód chciałbym wykonywać w przyszłości?

Cel: uczeń rozumie rolę świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia i przyszłego zawodu.

 

Marczuk Andrzej

 

Temat: "Aktywność fizyczna- rola i znaczenie w życiu człowieka. Formy ruchu dla różnych grup wiekowych- analiza wybranych dyscyplin sportowych."

 

Cele:

- poznawcze- zdrowotne i społeczne znaczenie aktywności fizycznej,

- rozwijanie zainteresowań poprzez umiejętne zaplanowanie i realizowanie własnych działań.

 

 

 

 

Misiejuk Iwona

 

Temat: Świat bajek – „ Czerwony kapturek”

1.      Opracowanie scenariusza, scenografii i podkładu muzycznego do bajki.

2.      Inscenizacja przedstawienia na forum szkoły. Złożenie scenariusza do biblioteki szkolnej.

 

 

Molska Małgorzata

 

Temat: Wielkanoc w sztuce ludowej Podlasia.

Cele ogólne projektu:

 • zwrócenie uwagi na piękno twórczości ludowej
 • podtrzymywanie tradycji
 • rozwijanie zdolności manualnych

 

 

Mroziewska Ewa

 

Temat: Znani, lubiani i podziwiani, czyli spotkanie z ciekawymi białostoczanami.

 

Cele główne:

1. Rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii miasta i dokonań jego mieszkańców.

2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego.

3. Wzmacnianie więzi z regionem.

 

 

 

Nieścior Grażyna

 

Temat: My home is my castle. The house of my dreams.
Mój dom – moją twierdzą. Dom moich marzeń.

 • poznanie i utrwalenie słownictwa związanego z rodzajem domów, budynków użyteczności publicznej, znanych budowli na świecie na przestrzeni wieków oraz doskonalenie umiejętności opisywania poszczególnych części domu/ budowli z wykorzystaniem konstrukcji gramatycznych there is / there are oraz czasów gramatycznych Present Simple / Past Simple / Future Simple
 • wykonanie i zaprezentowanie własnej pracy / formy plastyczne, przestrzenne, graficzne, prezentacja multimedialna / na szerszym forum publicznym

 

 

 

 

Olkowska Ewa Maria

 

Temat projektu: Białystok - meine Stadt (Białystok - moje miasto)

cel: wyszukanie najciekawszych obiektów w mieście, nazwanie ich w języku niemieckim

 

 

Paszkowska Hanna

 

Temat: "Promieniotwórczość - ratunek czy zagrożenie dla człowieka?"

 

Cele:

1. Podniesienie stopnia świadomości na temat zjawiska promieniotwórczości, jego wykorzystania i ochrony przed zagrożeniami, jakie niesie promieniotwórczość.

2. Zwrócenie uwagi uczniów na wyjątkowe znaczenie pracy naukowej Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie promieniotwórczości, w związku z ustanowieniem roku 2011 Rokiem Marii Curie-Skłodowskiej.

 

 

Pawelska Mirosława

 

Temat: Obraz matki w różnych tekstach kultury

Cele ogólne projektu:

1.      Przygotowanie uczniów do odbioru dzieła literackiego i innych tematów kultury we wzajemnych kontekstach na przykładzie motywu matki obecnego w sztuce.

2.      Umożliwienie odkrywania i zrozumienia wartości uniwersalnych w różnych tekstach kultury.

3.      Przygotowanie ucznia do ustawicznego samokształcenia i bogacenia własnego warsztatu pracy umysłowej oraz prezentowania własnych osiągnięć na szerszym polu.

 

 

Ponikarczyk Dorota

 

Temat: ,, Czy wiesz, co jesz?"

 

Cele:

- rozwijanie samodzielności, samorządności, umiejętności współdziałania i życia w grupie,

- wzmacnianie motywacji poznawczej ucznia.

 

Rodziewicz Wojciech

 

Temat projektu: "Taniec jako jeden z elementów aktywności ruchowej dzieci i młodzieży"

cele pracy

- popularyzacja tańców ludowych na lekcjach wychowania fizycznego

- kształtowanie koordynacji ruchowej

 

Romańczuk Mariusz

 

Temat: Podlasie świątyniami słynie.

 

Cele projektu

- zapoznanie ze sztuką sakralną Podlasia,

- pogłębianie wiedzy dotyczącej historii regionu,

- kształtowanie świadomości religijnej,

- zapoznanie z bogactwem architektonicznym świątyń.

 

 

Romańczuk Iwona

 

TEMAT: O naszym Prawosławiu.

 

Cele projektu:

- zainteresowanie uczniów wartościami duchowymi płynącymi z tradycji Cerkwi Prawosławnej,

- kształtowanie prawidłowych postaw chrześcijańskich

- uwrażliwienie na tolerancję religijną

- pogłębianie świadomości religijnej

- wzmacnianie więzi z dziedzictwem kulturowym

 

 

Sasinowski Tadeusz

 

Temat projektu: Żyj zdrowo, odżywiaj się zdrowo

Cele: - zwiększenie świadomości uczniów odnośnie wpływu żywienia i aktywności fizycznej na nasze zdrowie.\

 

Sepko Marzanna

 

Temat: „W zdrowym ciele – zdrowy duch”

Cele programu:

 • Kształtowanie postaw propagujący zdrowy styl życia
 • Uświadomienie uczniom potrzeby racjonalnego odżywiania oraz systematycznego  wdrażania do aktywnego wypoczynku.

 

Siemiończyk Regina

 

Temat projektu: SAVE THE TREES

 

Cel ogólny: rozbudzanie świadomości ekologicznej i zachęcanie do zachowań proekologicznych

 

Sobolewska Bożena

 

Temat projektu: ZIELEŃ WOKÓŁ NASZEJ SZKOŁY

Cele ogólne:
- kształtowanie właściwego stosunku do przyrody i najbliższego otoczenia
- kształcenie umiejętności oznaczania gatunków roślin
- kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

Temat projektu: Sekrety układu krążenia.
Cele ogólne:
- zdobycie wiedzy na temat budowy i funkcjonowania układu krążenia
- kształtowanie wśród uczniów umiejętności dbania o własne zdrowie
- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

 

 

Sołowianowicz Joanna

 

Temat: „Pamiętnik z podróży, czyli jak poznawać nie nudząc się”
(A travel diary, in other words how to get to know and not to be bored ).

Cele projektu:
• Poszerzenie kompetencji językowej uczniów w zakresie posługiwania się czasami oraz opisywania kolejności zdarzeń. Wzbogacenie słownictwa dotyczącego kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych, podróżowania i turystyki oraz świata przyrody.

• Umiejętność opisania miejsc i przekazania wskazówek innym, w tym: planowania podróży, zdolności przewidywania negatywnych zdarzeń i ich zapobiegania. Umiejętność udokumentowania podróży w ciekawy, niebanalny sposób, w postaci pamiętnika a jednocześnie praktycznego przewodnika z poradami oraz zachęcenia do czerpania radości z podróżowania i poznawania nowych miejsc.

 

 

Suproń Jarosław

 

Temat: Śniadanie w domu, posiłek w szkole

Cele programu:

 • Upowszechnianie wśród uczniów spożywania śniadania w domu i obiadów w szkole.
 • Pogłębienie wiedzy uczniów na temat racjonalnego żywienia i wpływu żywienia na zdrowie i dyspozycję do pracy w szkole.

 

 

 

Szymańska Barbara

 

Temat : Produkty żywnościowe wspomagane witaminami – ich wpływ na organizm człowieka.

1. Określenie wpływu poszczególnych witamin dodawanych do produktów żywnościowych na zdrowie człowieka.

2. Ustalenie czy witaminy dodawane do pokarmów, mają faktycznie wpływ na zdrowie czy jest to tylko chwyt marketingowy w celu zwiększenia popytu na dany towar.

 

Szymańska Hanna

 

Temat: Czy nasze działania wpływają na globalne ocieplenie?

 

Cele projektu:

Uczeń:

- zna następstwa ocieplenia klimatu na Ziemi,

-rozumie konieczność stosowania alternatywnych źródeł energii,

-wie jak gospodarować energia w sposób bardziej odpowiedzialny.

 

Śliżewska Maria

 

Temat: "Jak myśl ludzka zmieniała świat?"

Cel: Pokazanie, na wybranym przykładzie, jak odkrycia fizyczne zmieniały
warunki życia ludzi.

 

Turowska – Kuzyka Bogusława

 

Temat: Mój wymarzony pokój

Cele projektu:
1. Przygotowywanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu
codziennym (kształcenie umiejętności zagospodarowania przestrzeni oraz
przygotowania kosztorysu wyposażenia wnętrza).
2. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów.


Wardowicz Alina

 

Temat projektu: Tradycje i wartości pielęgnowane w rodzinnym domu na podstawie tekstów kultury i własnych doświadczeń.

Cele:

 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat motywu rodziny w literaturze i sztuce,
 • kształcenie umiejętności dostrzegania uniwersalnych wartości wpisanych w teksty kultury i otaczającym nas świecie,
 • przygotowanie przez uczniów prezentacji ( np.: plakatu, referatu, prezentacji multimedialnej, kartki z pamiętnika, wywiadu) na wyżej wymieniony temat.

 

Wasilewski Cezary

 

Temat: Rola właściwego odżywiania w życiu ucznia.

cel. Poznanie roli podstawowych składników pokarmowych.

 

Waszkiewicz Joanna

 

Temat: "The X - Files-Try to understand unusual phenomena". ( Próba zrozumienia nietypowych zjawisk)

 

cel: wyjaśnienie niezwykłych zjawisk na podłożu religijnym filozoficznym i psychologicznym

 

Wojszko Krzysztof

 

Temat projektu: ,, W zdrowym ciele zdrowy duch"

 

Cele projektu:
*Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych  nawyków
wśród gimnazjalistów.
*Promocja codziennej aktywności fizycznej.

 

Zajko Zbigniew

 

Temat: Zdrowy styl życia.

cele

- Złe odżywianie jako przyczyna wielu chorób.

- Formy rekreacji i wpływ jej na zdrowie człowieka.


Zajkowska Barbara

 

Temat: Tylko systematyczny ruch, a najlepiej bieg może wzmocnić nasze serce i przedłużając życie

Cele programu:

 • Rola aktywności  ruchowej walce z chorobami cywilizacyjnymi i zaspokajania sportowych potrzeb zdrowotnych.
 • Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu w kształtowaniu kondycji każdego człowieka.

 

Zakrzewski Kamil

 

Temat: Jak zachęcać uczniów szkół podstawowych do uprawiania koszykówki?

Cele:

-Uczniowie poznają sposoby na promocje sportu i koszykówki.

-Pomoc nauczycielom w naborze do klas sportowych o profilu koszykówki.

 

Zarzecki Andrzej

 

Temat: Edukacja olimpijska jako jedno z zadań we współczesnej szkole.

Cele:

 • Sport jako inspiracja do wszelkiej aktywności i motywacji do bycia lepszym.
 • Sport jako płaszczyzna przyjaznych i życzliwych kontaktów z różnymi środowiskami oraz kulturami.

 

Zdanowicz Eugeniusz

 

Temat: Piłka siatkowa - sport dla wszystkich
Cele:
1. Rozwijanie sprawności fizycznej
2. Podnoszenie poziomu siatkarskich umiejętności techniczno-taktycznych