ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
PRZEDSZKOLE >>> Grupy przedszkolne >>> GRUPA IV SÓWKI >>> O Naszej Szkole .....

O Naszej Szkole .....

Drukuj

batory

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Publiczne Gimnazjum nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku powstało w wyniku reformy szkolnictwa 1 września 1999 roku. Nasza szkoła jest placówką o ugruntowanej pozycji w mieście, szczególnie w obszarze szkolenia sportowego. Może poszczycić się wykształconą i doświadczona kadrą pedagogiczną, która nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, wdraża nowatorskie metody nauczania i korzysta z zasobów e-podręcznika. Dumą napawa nas znakomita współpraca z rodzicami naszych uczniów oraz ich zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Z myślą o rodzicach właśnie organizujemy prelekcje specjalistów, m.in. z UDSK w Białymstoku (np. na temat kształtowania nawyków żywieniowych, przeciwdziałania otyłości, cukrzycy i zaburzeniom żywienia u dzieci i młodzieży). Możemy się pochwalić dwoma salami komputerowymi, w tym jedną 15-stanowiskową, szybkim łączem internetowym, biblioteką z ponad 14-tysięcznym księgozbiorem i centrum multimedialnym, doskonałą bazą sportową w postaci: trzech sal gimnastycznych, siłowni, sali do tenisa stołowego, czterech boisk oraz bieżni. W naszej szkole prowadzimy wiele zajęć sportowych, takich jak: siatkówka, lekkoatletyka, piłka nożna czy koszykówka. Obiekt szkoły jest monitorowany przez całą dobę. Oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć wyrównawczych, które umożliwiają uczniom uzupełnianie braków i zaległości. Prowadzimy indywidualizację procesu nauczania, efektywnie pracujemy zarówno z uczniem zdolnym, jak i słabym. Wdrażamy kierunki realizacji polityki oświatowej państwa: wzmacniamy bezpieczeństwo młodzieży, rozwijamy jej kompetencje czytelnicze oraz upowszechniamy wśród niej czytelnictwo. Nasi uczniowie mają możliwość opanowania trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Praca dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi gwarantuje jakość świadczonych usług edukacyjnych. Ponadto w szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz klub Szkół UNICEF, zrzeszający placówki nastawione na długofalową współpracę z UNICEF Polska. Mamy swoją stronę na Facebook’u, swój kanał na YouTube oraz stronę www (www.gim18.bialystok.pl).

Pośród wielu osiągnięć jesteśmy szczególnie dumni z I miejsca w kategorii „Oferta dydaktyczno - wychowawcza szkoły” podczas III Białostockiego Forum Szkół, V miejsca w II Rankingu Gimnazjów Województwa Podlaskiego, tytułu „Szkoła z klasą”, kilkudziesięciu stypendystów Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia; około 200 laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podlaskie Kuratorium Oświaty. Tylko w bieżącym roku szkolnym tytuł laureata uzyskało 14 uczniów (4 z języka angielskiego, 4 z geografii, 2 z biologii, 1 z wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej, 1 z historii, 1 z plastyki oraz 1 z informatyki). Jesteśmy w gronie najlepszych publicznych gimnazjów w Białymstoku pod względem ilości laureatów w roku szkolnym 2014/2015. Nasza szkoła została uhonorowana Certyfikatem Szkoły Łowców Talentów. Wyróżnienie to otrzymują szkoły laureatów ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, organizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ,,Łowimy Talenty”. Zajmujemy II miejsce w konkursie „Moja szkoła w Internecie”, 5 naszych uczennic zdobyło mandaty poselskie XIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, uzyskaliśmy też tytuł laureata finału krajowego III Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszy Szkolny Klub Turystyczno-Krajoznawczy. Nasi uczniowie uczestniczą i zdobywają nagrody w wielu konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i miejskim.

Społeczność PG 18 w minionym roku szkolnym realizowała ogólnopolski projekt „Szkoła Równego Traktowania”. Nasze szeregi zasilają uczniowie wyróżniający się na tle innych uczniów białostockich szkół swoją pracowitością i osiągnięciami. 2 września 2015r. Prezydent Tadeusz Truskolaski wręczył medal „Diligentiae-za pilność” Adzie Badurze oraz jej nauczycielowi-mistrzowi pani Hannie Szymańskiej. Natomiast pani Alina Wardowicz znalazła się w gronie 115 nauczycieli z białostockich szkół i placówek wyróżnionych przez Prezydenta Białegostoku za zaangażowanie w wychowanie dzieci i młodzieży. Otrzymaliśmy także dyplom za udział w akcji edukacyjno-pomocowej na rzecz dzieci poszkodowanych wskutek gigantycznych trzęsień ziemi, które dotkliwie zniszczyły Nepal w kwietniu i maju 2015 r. oraz podziękowanie od Greenpeace za wspieranie kampanii promującej ochronę pszczół - „Przychylmy pszczołom nieba". Włączyliśmy się też w ogólnopolską akcję społeczną „Mamy Niepodległą!”, projekt UNICEF „MALI uczniowie idą do szkoły”, akcje: „Szlachetna Paczka” czy „Poczta Miłosierdzia”. Nasi Wolontariusze systematycznie poświęcają swój wolny czas, przyłączając się do akcji charytatywnych, takich jak zbiórki żywności czy działań na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi Publiczne Gimnazjum nr 18 jest placówką nowoczesną, dbającą o dobre wykształcenie i wychowanie swoich uczniów. Stawiamy na ich dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, rozwój sportowy, zdrowie, kulturę osobistą, patriotyzm oraz bezpieczeństwo.

Zespół dziewcząt w składzie: Kamila Kopczewska, Daria Gaińska, Eliza Gaińska, Patrycja Janewicz - został doceniony na ogólnopolskim etapie konkursu zorganizowanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 i zaproszony na międzynarodowy finał w ramach Dnia Europejskiej Współpracy. Chórzystki z PG18, pod dyrygenturą Pani Katarzyny Rodziewicz, cyklicznie uświetniają swoimi występami ważne uroczystości. Wystąpiły między innymi na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej wraz z innymi chórami śpiewającymi w programie „Rozśpiewany Białystok”. 15 października 2015r. w tejże Operze występowały podczas gali, w trakcie której Prezydent Białegostoku wręczał statuetki „Nauczyciel Mądry Sercem” oraz podczas uroczystego podsumowania projektu „Starosielce ze wsi do miasta”. Chór śpiewał podczas Koncertu Kolęd w katedrze NMP oraz Orszaku „Trzech Króli”. Uzyskał m.in. III miejsce w przeglądzie kolęd w kategorii „Zespoły”.

Jesteśmy organizatorami licznych konkursów (przedmiotowych, recytatorskich), koncertów okolicznościowych oraz turniejów, jak chociażby „LEAGUE OF LEGENDS”. 22 października 2015r uczennice naszej szkoły miały okazję zapoznać się z tradycyjnymi pieśniami z Podlasia. Warsztaty wokalne poprowadziła Pani Julita Charytoniuk - kulturoznawca, etnografka, śpiewaczka i liderka białostockiej grupy POŁUDNICE. 4 listopada członkowie i sympatycy Koła Edukacji Obywatelskiej uczestniczyli w Dniu Otwartym Narodowego Banku Polskiego, którego tematem przewodnim była historia wojenna polskiego złota. Uczniowie Samorządu przygotowują w naszym gimnazjum cykliczne imprezy, m.in. dyskotekę otrzęsinową dla klas I czy konkurs karaoke. Otrzymaliśmy też podziękowanie z kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za przyłączenie się we wrześniu 2015r. do ogólnopolskiej akcji czytania „Lalki” Bolesława Prusa. W akcji „Narodowego Czytania” w naszym gimnazjum wzięło udział około 130 osób (nauczyciele i uczniowie), które czytały fragmenty powieści.

Osiągnięcia naszych uczniów

W ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „English High Flier 2015” uzyskaliśmy II i III miejsce w województwie (oraz tytuł laureata), II miejsce w kraju. W ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej Multitest z geografii (sesja jesienna) 7 uczniów uzyskało tytuł laureata, wyróżnionych zostało 6. W tej olimpiadzie I miejsce w Polsce oraz tytuł laureata zdobyło 2 uczniów, a II miejsce w Polsce i tytuł laureata - 2 uczniów. W Multiteście z fizyki zdobyliśmy 2 wyróżnienia. W ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony MEDITEST uzyskaliśmy 3 wyróżnienia. W VI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” 3 uczniów zostało finalistami. W miejskim konkursie plastycznym „Różaniec lekiem na zło współczesnego świata” – 1 wyróżnienie.

Poza tym nasza szkoła nieustannie współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami w celu wzmocnienia swojej funkcji wychowawczej (m.in. ze Strażą Miejską, Ośrodkiem Terapii i Readaptacji „ETAP”, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1, Stowarzyszeniem „My dla innych”, kuratorem zawodowym z Wydziału ds. rodziny i nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku czy Centrum Kształcenia Ustawicznego). Cykliczne spotkania z doradcami zawodowymi wpływają na preorientację zawodową naszych uczniów. Współpraca ta wpisana jest w stałe działania profilaktyczne i wychowawcze szkoły. Poza tym PG18 podejmuje działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. Organizuje akcje i spotkania mające na celu zapobieganie dyskryminacji i rozwijające postawy prospołeczne wśród uczniów. Nasza placówka uczestniczyła w ogólnopolskim programie Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka w Warszawie, dzięki temu, że realizuje inicjatywy z dziedziny wielokulturowości, różnorodności, tolerancji, kreatywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz przemocy wśród rówieśników. Nasi uczniowie i nauczyciele uczestniczą w wielu przedsięwzięciach w ramach szkolnego projektu „Osiemnastka-szkoła dla wszystkich. Bez wyjątku!”. W te działania wpisały się też: Noc Filmowa, warsztaty dla wolontariuszy „Tolerancja jest OK”, prezentacja Tańca-Protestu przeciw przemocy wobec kobiet i dziewcząt czy przeprowadzona przez SU akcja UNICEF-u „Wszystkie kolory świata”. W maju 2015r., w Gmachu Sejmu RP, Marszałkini Sejmu Pani Wanda Nowicka wręczyła PG18 prestiżową odznakę „Szkoły Równego Traktowania”. Znaleźliśmy się w gronie trzech placówek z województwa podlaskiego, które zostały uhonorowane takim tytułem.

Kulturalnym centrum naszej szkoły jest biblioteka, na terenie której bardzo chętnie przebywają uczniowie i dla których szeroko otwiera ona swoje drzwi. Biblioteka organizuje konkursy wewnątrzszkolne i bierze udział w konkursach zewnętrznych. 24 listopada 2015r. naszej bibliotece przyznany został, już po raz drugi, honorowy tytuł „Librarium Primum” (pierwszy raz w 2014r.). Staliśmy się „Najlepszą z Najlepszych Bibliotek Szkolnych” w 2015r. w województwie podlaskim, a najlepszą w Białymstoku. Nasza biblioteka zdobyła II miejsce w ogólnopolskim konkursie filmowym „Książki naszych marzeń” 2014r., organizowanym przez MEN, za film „Nie oceniaj kibica po okładce”. Z myślą o uczniach, nauczycielach i środowisku lokalnym organizowane są akcje czytelnicze oraz imprezy biblioteczne. Pośród wielu wymienić należy chociażby „Dzień gruszki”, „Dżemoday”, „Kawiarenkę Walentynkową”, „Święto czekolady” czy „Bookcrossing”. Podczas Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wyszliśmy do Piwnicy Lalek w BTL, gdzie wzięliśmy udział m.in. w warsztatach z pisania scenariusza teatralnego, konstruowania lalek płaskich, dykcji. Przygotowaliśmy też i zaprezentowaliśmy spektakl pt. „Dlaczego wyginęły dinozaury?”. Przedstawienie zaprezentowano także uczniom klas szóstych, przybyłym na promocyjne spotkanie do naszego gimnazjum. Szóstoklasiści mogli obejrzeć przy tej okazji wystawę pt. „Różne oblicza teatru” oraz przymierzyć kostiumy wypożyczone z BTL. Cała społeczność szkolna może korzystać ze Szkolnego Centrum Informacyjnego i Multimedialnego, znajdującego się właśnie w bibliotece. Stanowią go trzy stanowiska komputerowe podłączone do Internetu oraz drukarka, pełniąca również funkcję skanera i kserokopiarki. Uczniowie są zainteresowani korzystaniem z komputerów i chętnie przychodzą do biblioteki, by w zasobach Internetu wyszukać informacje potrzebne im podczas lekcji lub w celu odrobienia zadania domowego. Posiadamy 13146 książek, 766 podręczników i broszur, 290 zbiorów specjalnych, blisko 2000 bezpłatnych podręczników, prenumerujemy 25 dzienników i czasopism. Tylko w ciągu 2 ostatnich lat zakupiono lub przekazano do naszej biblioteki 444 egzemplarze książek, a warto podkreślić, że były to wskazane przez uczniów nowości.

            W PG18 funkcjonuje także szkolna świetlica, która urozmaica uczniom czas różnorodnymi formami rozrywki, pośród których wymienić można choćby organizowane cyklicznie szkolne konkursy fotograficzne: „Wspomnienia z wakacji” czy „Rozpoznaj swego nauczyciela”. W świetlicy, w ramach zorganizowanych warsztatów, uczniowie mogli nauczyć się trudnej sztuki wyplatania biżuterii z makramy.

            W PG18 realizowane są programy i projekty edukacyjne. Ponadto nasza szkoła uzyskała wsparcie żywieniowe ARiMR w postaci darmowych jabłek, które są dostępne dla wszystkich w koszach na holu głównym szkoły, a kosze te uzupełniane są w miarę potrzeb.

O SPORCIE W PG18 SŁÓW KILKA...

Celem podejmowanego w naszej szkole wysiłku sportowego jest osiągnięcie jak najlepszych wyników oraz upowszechnienie nawyków zdrowego stylu życia i rywalizacji fair-play. Uczniowie starający się o przyjęcie do klas sportowych zdają testy sprawnościowe. Nauczyciele wychowania fizycznego systematycznie sprawdzają poziom ich sprawności motorycznej. Efektem tych działań jest zajęcie przez nasze gimnazjum 3. miejsca we współzawodnictwie sportowym gimnazjów województwa podlaskiego w latach 2012-2015.

19 września 2015r. na stadionie lekkoatletycznym w Białymstoku odbyła się Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2015/2016. Podczas trwania uroczystości dokonano podsumowania klasyfikacji szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego we współzawodnictwie sportowym za rok szkolny 2014/2015. W generalnej punktacji Publiczne Gimnazjum 18 w Białymstoku zajęło VI miejsce. Natomiast 22.10.2015r. w PG 12 w Białymstoku odbyło się Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku za rok szkolny 2014/2015. W rywalizacji sportowej gimnazjów wzięło udział 30 szkół. W łącznej punktacji PG 18 zajęło II miejsce ex. z PG 15 (chłopcy - II miejsce, dziewczęta - III miejsce).

Największe dotychczasowe osiągnięcia sportowe w poszczególnych sekcjach:

Piłka siatkowa

I miejsce w Gimnazjadzie Miasta Białegostoku w piłce siatkowej dziewcząt

II miejsce w Gimnazjadzie Miasta Białegostoku w piłce siatkowej chłopców

II miejsce w Regionalnym Turnieju Talentów Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w Węgrowie

IV miejsce w Międzynarodowym Turnieju Kadetów o Puchar Dyrektora PG18 w Białymstoku

IV miejsce w Międzynarodowym Turnieju Dyrektora PG18 i PG2 w Białymstoku

Piłka nożna – futsal

Nasi futsaliści wywalczyli II miejsce w Gimnazjadzie Miasta Białegostoku w futsalu oraz brąz w organizowanym przez naszą szkołę finale Gimnazjady Województwa Podlaskiego w futsalu chłopców. Na szczególne słowa uznania zasłużył Klub Kibica z Publicznego Gimnazjum nr 18, dzięki któremu dało się odczuć niesamowitą atmosferę zawodów.

W dniach 26-27 października 2015 r. nasza szkoła wspólnie z Międzyszkolnym Osiedlowym Klubem Sportowym ,,Słoneczny Stok” zorganizowała rozgrywki piłki nożnej pod nazwą ,,Partnerstwo na Rzecz Aktywnego Osiedla”. Patronat nad turniejem sprawował Wojewoda Podlaski - Wiesław Żyliński. Dodatkową atrakcją zawodów było spotkanie uczestników turnieju z zawodnikami Jagiellonii Białystok.

Lekkoatletyka

12 września 2015r. Jakub Kaliszewski z klasy III L wygrał biegi na dystansie 110m przez płotki oraz 300m przez płotki, co dało mu awans do mistrzostw Polski. Tam, wśród 24 najlepszych zawodników z całego kraju, nasz uczeń wywalczył IV miejsce na dystansie 300m przez płotki z nowym rekordem życiowym 40,65sek. Warto podkreślić, że Jakub objęty jest szkoleniem zaplecza kadry narodowej juniorów młodszych.

19 września 2015, podczas Wojewódzkiej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2015/2016 sztafeta lekkoatletyczna o Puchar Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dziewcząt uzyskała 4. lokatę. Natomiast w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych drużyna chłopców uzyskała 5. lokatę.

22 września 2015r. (na stadionie lekkoatletycznym w Zwierzyńcu) odbyły się zawody w Lidze Lekkoatletycznej Gimnazjów Miasta Białegostoku. Były to eliminacje do Mistrzostw Wojewódzkich, które odbędą się 14 maja 2016r.

9.10.2015r., podczas Gimnazjady Miasta Białegostoku w sztafetowych biegach przełajowych drużyna chłopców naszego gimnazjum zajęła III miejsce i zdobyła awans do finału wojewódzkiego w Augustowie (09.04.2016r.).

Pozostałe sukcesy lekkoatletyczne

IV miejsce dziewcząt w Gimnazjadzie Miasta Białegostoku w lidze lekkoatletycznej. Wtedy też wyłonione zostały z naszego gimnazjum 3 indywidualne medalistki (I miejsce w rzucie oszczepem i pchnięciu kulą oraz III miejsce w pchnięciu kulą), a chłopcy z naszej szkoły uzyskali zespołowo II lokatę. Indywidualnie wyłoniono 5 medalistów (I miejsce w biegu na 110m ppł, II miejsce w biegu na 1000m, II i III miejsce w rzucie dyskiem oraz III miejsce w pchnięciu kulą). Uzyskaliśmy również II miejsce w sztafecie 4x100m i awans do finału wojewódziego oraz II miejsce w sztafecie olimpijskiej chłopców (800+400+200+100). W Gimnazjadzie Miasta Białegostoku w indywidualnych biegach przełajowych wyłoniono spośród uczniów PG18 czterech indywidualnych medalistów. W Gimnazjadzie Miasta Białegostoku w sztafetowych biegach przełajowych chłopcy uzyskali III miejsce i awansowali do finału wojewódzkiego. Wywalczyliśmy także awans do Mistrzostw Polski Młodzików w lekkoatletyce (Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego).

Piłka koszykowa

I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Koszykowej Dzieci i Młodzieży Prawosławnej (dziewczęta oraz chłopcy)

I miejsce chłopców w Ogólnopolskim Turnieju Młodzieży Prawosławnej

II miejsce w Klubowych Rozgrywkach Kadetów na Podlasiu w piłce koszykowej (awans do sztafety warszawskiej)

II miejsce w Gimnazjadzie Miasta Białegostoku w koszykówce chłopców

III miejsce w Turnieju o Puchar Dyrektora SP34 w Białymstoku w koszykówce chłopców

     Warto nadmienić, że podczas ferii zimowych Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku organizowało z myślą o młodzieży liczne zajęcia sportowe. Gimnazjaliści oraz zainteresowani naszym gimnazjum szóstoklasiści mogli spędzać czas wolny, uprawiając unihokej, piłkę nożną, koszykową oraz brać udział w grach i zabawach rekreacyjno-sportowych.

      W roku szkolnym 2016/2017 Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku prowadzi nabór do kilku klas pierwszych. Jedną z nich jest klasa z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego (5 godzin tygodniowo z podziałem na dwie grupy językowe; drugi język do wyboru to język niemiecki lub rosyjski). O przyjęciu do tej klasy będzie decydował wynik testu predyspozycji językowych. Ten odbędzie się 12 kwietnia 2016 (wtorek) o godz. 17.00, w siedzibie naszej szkoły (Publiczne Gimnazjum nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13). Kandydaci do klasy z rozszerzonym językiem angielskim powinni złożyć wniosek o przyjęcie do naszego gimnazjum w dniach 24 marca - 8 kwietnia 2016. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że uczniowie klasy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego po raz kolejny uzyskali rewelacyjny wynik z tego języka na egzaminie gimnazjalnym. Średnia klasy zdecydowanie przewyższyła średnią kraju i województwa podlaskiego. Na poziomie podstawowym klasa 3a uzyskała wynik 92,4% (średnia kraju 67%, średnia województwa 68%), natomiast na poziomie rozszerzonym 84,2% (średnia kraju 48%, średnia województwa 49%). Ponadto PG 18 prowadzi nabór do pierwszych klas (sportowych) o profilach: piłka siatkowa chłopców i dziewcząt (objętej Ministerialnym Programem Siatkarskich Ośrodków Szkolnych), piłka nożna-futsal chłopców, koszykówka oraz lekkoatletyka. Ostateczny termin składania wniosków do gimnazjum upływa 20 kwietnia 2016 o godz. 15.00.

 

O szczegółach szkolnych osiągnięć oraz osobach, które są dumą naszej szkoły możecie przeczytać tu.