ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
SUKCESY >>> Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych oraz pozostałe sukcesy w roku szkolnym 2011/2012

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych oraz pozostałe sukcesy w roku szkolnym 2011/2012

Drukuj

L. p. Imię i nazwisko laureata - klasa
Przedmiot Imię i nazwisko przygotowującego nauczyciela
1 Grzegorz Antoniuk - II B
Biologia Barbara Szymańska
2 Magdalena Bombalska - III S
Biologia
Hanna Szymańska
3 Paulina Pietraszko - III A
Biologia Bożena Sobolewska
4 Sabina Smolska - III A
Biologia Bożena Sobolewska
5 Maciej Maliszewski - II A
Biologia Bożena Sobolewska
6
Marta Chwiećko - III A
Biologia Bożena Sobolewska
7
Anna Kalinowska - II L
Biologia Bożena Sobolewska
8
Mariusz Białasz - III A
Matematyka
Grażyna Brzostowska
9 Kamil Siemieniuk - III S
Matematyka
Ewa Janczarska
10 Łukasz Bołbot - III A
Geografia
Barbara Bartoszuk
11
Gabriela Trojan - III A
Historia
Mirosława Kalina
12
Zofia Hryniewicka - III S
Historia Ewa Mroziewska
13
Dawid Harasimczuk - III D
Historia Mirosława Kalina
14 Łukasz Bołbot - III A Język angielski Regina Siemiończyk/Elżbieta Bołbot
15 Marta Chwiećko - III A Język angielski Elżbieta Bołbot/Regina Siemiończyk
16 Paulina Pietraszko - III A Język angielski Elżbieta Bołbot
17 Mariusz Białasz - III A Język angielski Regina Siemiończyk
18 Paulina Podolszańska - III A Język angielski Elżbieta Bołbot
19 Mariusz Białasz - III A Informatyka Krzysztof Maliszewski
20 Kamil Siemieniuk - III S Informatyka Krzysztof Maliszewski
21 Maciej Maliszewski - II A Informatyka Krzysztof Maliszewski

Bogusława

Turowska-Kuzyka

 

Ewa Janczarska,

 B. Turowska- Kuzyk
L. p. Imię i nazwisko finalisty - klasa
Przedmiot Imię i nazwisko przygotowującego nauczyciela
1 Gabriela Król - III S
Biologia
Hanna Szymańska
2 Paulina Podolszańska - III A
Biologia Bożena Sobolewska
3 Elżbieta Gęsiewska - III S
Matematyka Ewa Janczarska
4 Paweł Osienik - III K Matematyka Grażyna Brzostowska
5 Gabriela Trojan - III A Język polski Maria Lompart
6 Paulina Pietruczuk - II A Historia Mirosława Kalina
7 Paweł Osienik - III K Historia Joanna Rećko
8 Erik Mikulski - III S Historia Ewa Mroziewska
9 Maciej Maliszewski - II A Język angielski Regina Siemiończyk

 

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE, WOJEWÓDZKIE I MIEJSKIE
Nazwa konkursu
Zwycięzcy - nagrodzeni
Opiekun
Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego "Albus"
organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej
Mariusz Białasz kl. III A - laureat
Gabriela Trojan kl. III A - wyróżnienie
Urszula Miltko kl. III B - wyróżnienie
Maria Lompart

Barbara Brzezińska
Ogólnopolski Konkurs "Alfik Humanistyczny"
organizowany przez Łowców Talentów "Jersz"
Mariusz Białasz kl. III A
- II miejsce w Polsce
- bardzo dobry wynik w kraju
Urszula Miltko kl. III B
- bardzo dobry wynik w kraju
Tomasz Marczuk kl. I P
- bardzo dobry wynik w kraju

Maria Lompart


Barbara Brzezińska

Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Krąg" Erik Mikulski kl. III S
- nagroda, wyróżnienie I stopnia na
szczeblu krajowym,
- I miejsce w województwie,
Zofia Hryniewicka kl. III S
- nagroda, wyróżnienie II stopnia na
szczeblu krajowym,
- II miejsce w województwie
Beata Winałowicz kl. III C
- bardzo dobry wynik
Kamil Buńkowski kl. III L
- bardzo dobry wynik
Ewa Mroziewska
Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Albus"
organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej
Paweł Osienik kl. III K - wyróżnienie
Joanna Rećko
Ogólnopolski Konkurs Historyczny
"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
Dawid Harasimczuk kl. III D - laureat
Mirosława Kalina
Ogólnopolska Olimpiada
Języka Angielskiego"Olimpus"
Laureaci:
Urszula Maciejewska kl. II A
- III miejsce w Polsce
Dominika Czajkowska kl. II A
- VII miejsce w Polsce
Jakub Grajewski kl. II A
- VII miejsce w Polsce
Natalia Sołowiej kl. I A
- VIII miejsce w Polsce
Łukasz Bołbot kl. III A
- IX miejsce w Polsce
Paulina Pietraszko kl. III A
- IX miejsce w Polsce
Paulina Podolszańska kl. III A
- IX miejsce w Polsce
Elżbieta Bołbot
Ogólnopolska Olimpiada
Języka Angielskiego "Olimpus"
Laureaci:
Maciej Maliszewski kl. II A
- III miejsce w Polsce
Maciej Koćmierowski kl. II A
- V miejsce w Polsce
Marta Chwiećko kl. III A
- VII miejsce w Polsce
Mariusz Białasz kl. III A
- IX miejsce w Polsce
Łukasz Bołbot kl. III A
- IX miejsce  w Polsce

Regina Siemiończyk

Międzynarodowy konkurs
językowo-informatyczny "Oblicza Australii"
Natalia Ejsmont kl. III A - wyróżnienie Regina Siemiończyk
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego
"English High Flier"
organizowany przez Łowców Talentów "Jersz"
Maciej Maliszewski kl. II A
- bardzo dobry wynik - II miejsce w woj.
Mariusz Białasz kl. III A
- bardzo dobry wynik - III miejsce w woj.
Łukasz Bołbot kl. III A
- bardzo dobry wynik
Marta Chwiećko kl. III A
- bardzo dobry wynik
Regina Siemiończyk
Ogólnopolski Konkurs
Języka Angielskiego "FOX"
pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Ministra Edukacji Narodowej
Maciej Maliszewski kl. II A
– bardzo dobry wynik
Aniela Sokół kl. I A
– dobry wynik
Jakub Giedzicz kl. I A
– dobry wynik
Regina Siemiończyk
Ogólnopolski Konkurs
Języka Angielskiego "Albus"
Laureaci:
Natalia Sołowiej kl. I A
Paulina Podolszańska kl. III A
Łukasz Bołbot kl. III A
Aleksandra Okońska kl. I A
Agnieszka Ignatowicz kl. I A
Marta Chwiećko kl. III A
Mariusz Białasz kl. III A
Sebastian Lubowicki kl. III A
Krzysztof Dzikiewicz kl. III A

Elżbieta Bołbot

 

Regina Siemiończyk

 

Wojewódzki Konkurs Językowy "Poliglota 2012"
organizowany przez Społeczne Gimnazjum STO
nr 8 w Białymstoku, pod patronatem Kuratorium Oświaty
w Białymstoku i Ambasady Francuskiej
Łukasz Bołbot kl. III A - finalista
Adam Łapiński
X Edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej
"Wojna i tematyka wojenna w rosyjskiej poezji"
Aleksandra Jurczuk kl. II A - laureat
Barbara Lajdorf
Ogólnopolski Konkurs Ministra Rozwoju Regionalnego
"Co zmieniło się w moim życiu dzięki
Funduszom Europejskim"
Mariusz Białasz kl. III A
- I miejsce w Polsce
Maria Białasz
Mirosława Kalina
Wojewódzki Konkurs Fotograficzny
"Prezydencja na Podlasiu"
Mariusz Białasz kl. III A - laureat
Maria Białasz
Mirosława Kalina
Wojewódzki Konkurs "U wrót Europy"
pod patronatem NBP
Marek Dziakowski kl. III K - wyróżnienie Joanna Rećko
Wojewódzki Konkurs na hasło reklamujące Podlasie
pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty
Marcelina Dąbrowska kl. I A - II miejsce
Paweł Osienik kl. III K - III miejsce
Maria Białasz
Joanna Rećko
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Olimpus" Laureaci:
Martyna Wołejko kl. I A
Michał Mirończuk kl. I A
Elżbieta Gęsiewska kl. III S
Tomasz Marczuk kl. I P
Mariusz Białasz kl. III A


Ewa Janczarska

Monika Lisowska
Grażyna Brzostowska
Ogólnopolski Konkurs "Alfik Matematyczny"
Mariusz Białasz kl. III A
- bardzo dobry wynik
Kamil Sieminiuk kl. III S
- bardzo dobry wynik
 Michał Mirończuk kl. I A
- dobry wynik
Adam Kuczyński kl. II P
- dobry wynik
Elżbieta Gęsiewska kl. III S
- dobry wynik
Kamil Kazberuk kl. III D
- dobry wynik
Grażyna Brzostowska
Ewa Janczarska
Danuta Janik
Kangur Matematyczny 2011 Kamil Siemieniuk kl. III S - wyróżnienie
Mariusz Białasz kl. III A - wyróżnienie
Kamil Kazberuk kl. III D - wyróżnienie
Ewa Janczarska
Grażyna Brzostowska
Danuta Janik
Ogólnopolski konkurs wiedzy na temat zdrowia
i jego ochrony "Meditest"
Paulina Pietraszko kl. III A - wyróżnienie
Marta Chwiećko kl. III A - wyróżnienie
Bożena Sobolewska
Wojewódzki konkurs na hasło promujące
parki narodowe na Podlasiu
Mariusz Białasz kl. III A - laureat
Bożena Sobolewska
Ogólnopolski konkurs ekologiczny "EKOTEST"
Paulina Pietraszko kl. III A - laureat
Bożena Sobolewska
II wojewódzki konkurs wiedzy ekologicznej
"Różnorodność biologiczna
i formy ochrony przyrody w Polsce"
Sabina Smolska kl. III A - laureat
Gabriela Trojan kl. III A - finalista
Grzegorz Antoniuk kl. II B - finalista
Bożena Sobolewska

Barbara Szymańska
XX ogólnopolska olimpiada promocji
zdrowego stylu życia PCK
Emilia Natalia Kondraciuk kl. III D
- II miejsce w etapie rejonowym
Bożena Sobolewska
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
"EKO-PLANETA" - test
Gabriela Trojan kl. III A
- bardzo dobry wynik
Bożena Sobolewska
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
"EKO-PLANETA" - praca plastyczna
Aleksandra Prymaka kl. II B - wyróżnienie
Katarzyna Dziakowska kl. II K - wyróżnienie
Reanata Czupryńska kl. II K -wyróżnienie
Barbara Szymańska
Polsko - Ukraiński Konkurs Fizyczny "Lwiątko" Anna Kalinowska kl. II L - III miejsce
Michał Mirończuk kl. I A - III miejsce
Agnieszka Borowska kl. I A
- bardzo dobry wynik
Hanna Paszkowska
Ogólnopolska Konkurs Fizyczny "Eureka"
Grzegorz Antoniuk kl. II B
- bardzo dobry wynik
Anna Kalinowska kl. II L - wyróżnienie
Karol Pucel kl. II L - wyróżnienie
Hanna Paszkowska
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "Olimpus" Anna Kalinowska kl. II L
- bardzo dobry wynik
Hanna Paszkowska
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "Albus" Karol Pucel kl. II L - wyróżnienie Hanna Paszkowska
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "Albus"
Gabriela Trojan kl. III A - laureat
Mariusz Białasz kl. III A - wyróżnienie
Anna Florczak kl. III S - wyróżnienie
Joanna Skrodzka kl. II A - wyróżnienie
Barbara Bartoszuk

Anna Daniluk
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "Olimpus" Mariusz Kryszeń kl. III A - laureat
Barbara Bartoszuk
Wojewódzki Konkurs Geograficzny "Multitest" Michał Mirończuk kl. I A - laureat
Julia Podbiełło kl. I A - wyróżnienie
Michał Zastocki kl. I A - wyróżnienie
Gabriela Klej kl. I P - wyróżnienie
Przemysław Łochnicki kl. I B - wyróżnienie
Łukasz Bołbot kl. III A - wyróżnienie
Joanna Skrodzka kl. II A - wyróżnienie
Paweł Kazberuk kl. III D - wyróżnienie


Barbara Bartoszuk


Anna Daniluk
Międzyszkolny Konkurs Geograficzny
"Kontynenty Świata Ameryka Południowa”
Anna Florczak kl. III S - II miejsce
Anna Daniluk
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny "Multitest"
Aleksandra Okońska kl. I A - laureat
Aniela Sokół kl. I A - wyróżnienie
Natalia Sołowiej kl. I A - wyróżnienie
Michał Zastocki kl. I A - wyróżnienie
Izabela Szarkowska kl. I B - wyróżnienie
Celina Leszkowicz
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny "Edi-Panda"
Aleksandra Okońska kl. I A - laureat
Aniela Sokół kl. I A - wyróżnienie
Celina Leszkowicz
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny "Albus"
Aleksandra Okońska kl. I A –-wyróżnienie
Natalia Sołowiej kl. I A - wyróżnienie
Aniela Sokół kl. I A - wyróżnienie
Agnieszka Borowska kl. I A - wyróżnienie
Izabela Szarkowska kl. I B - wyróżnienie
Celina Leszkowicz
XII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej
COLOR ART. "Dzieciństwo"
pod patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
Anna Kuprianiuk kl. III C
- II nagroda w dziedzinie malarstwa
Małgorzata Molska
VI Ekumeniczny Konkurs Plastyczny
"MATKA BOŻA W IKONIE"
zorganizowany przez Muzeum Ikon w Supraślu
i Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku
Anna Kuprianiuk kl. III C - II nagroda
Weronika Boruta kl. III C - II nagroda
Anna Stasienko kl. III C - wyróżnienie
Beata Winałowicz kl. III C -  wyróżnienie
Małgorzata Molska
X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Mój pamiętnik"
pod hasłem "Pierwsze zauroczenie"
zorganizowany przez Galerię Slendzińskich
w Białymstoku
Urszula Miltko kl. III B - nagroda
Anna Kuprianiuk kl. III C - wyróżnienie
Małgorzata Molska
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tęcza"
zorganizowany przez Akademię Sztuk Pięknych
w Warszawie
Anna Kuprianiuk kl. III C - wyróżnienie
Małgorzata Molska
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Orlik, ptak jakich mało"
zorganizowany przez Biebrzański Park Narodowy
Beata Winałowicz kl. III C - nagroda
Aniela Wasilczuk kl. III B - nagroda
Agata Wasilczuk kl. III B -  nagroda
Małgorzata Molska
V Edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasłem
"Zwierzę – przyjaciel"
organizowanego w ramach akcji edukacyjnej „Jesteśmy jednym światem”
– organizatorzy: MDK w Białymstoku i Towarzystwo Opieki nad zwierzętami
w Polsce
Beata Winałowicz kl. III C - nagroda
Anna Kuprianiuk kl. III C - nagroda
Małgorzata Molska
VII Edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
dla uczniów III klas gimnazjów "Autoportret"
zorganizowana przez Liceum Plastyczne w Supraślu
Aniela Wasilczuk kl. III B - wyróżnienie Małgorzata Molska
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Muzyce Laureaci:
Gabriela Trojan kl. III A
Aleksandra Jurczuk kl. II A
Dorota Artysiewicz
Wojewódzki konkurs wiedzy o funkcjonowaniu służb mundurowych
w Polsce – "W mundurze być"
Natalia Ejsmont kl. III A - I miejsce Ewa Mroziewska
III Miejski Konkurs Wiedzy o Rodzinie Joanna Szylko kl. III L
- finalista - V miejsce
Ewa Mroziewska
Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Poetycki
"Moje wakacje zawsze bezpieczne"
Martyna Wołejko kl. I A - I miejsce
Zuzanna Florczak kl. II S - wyróżnienie
Anna Florczak kl. III S - wyróżnienie
Kamila Płocka kl. III S - wyróżnienie
Elżbieta Gęsiewska kl. III S - wyróżnienie
Maria Białasz
XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki
poświęcony Marszałkowi Piłsudskiemu
Martyna Wołejko kl. I A - III miejsce
Maria Białasz
II Międzynarodowy Konkurs Literacko-Plastyczny
"Polak – to brzmi dumnie"
Martyna Wołejko kl. I A - III miejsce Maria Białasz
XVII białostocka edycja samorządowego konkursu nastolatków
"Ośmiu Wspaniałych"
Finalistki – wolontariuszki:
Katarzyna Arciszewska kl. II B
Edyta Okurowska kl. II B
Gabriela Kujawa kl. II L
Tytuł "Wspaniałej"
 - Gabriela Kujawa kl. II L
Elżbieta Bołbot
Ogólnopolski samorządowy konkurs nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"
Gabriela Kujawa kl. II L - wyróżnienie Elżbieta Bołbot
XI Wojewódzkie Forum Samorządów Szkolnych
Samorząd Szkolny
- IV miejsce - wyróżnienie
Joanna Fiłończuk
Joanna Sołowianowicz
Dorota Artysiewicz
XI Edycja Konkursu Fotograficznego
"Malowane obiektywem kolory Białegostoku"
Damian Wiśniewski kl. III D - wyróżnienie
Bożena Sobolewska
Podlasie – najpiękniejsze zakątki
III Edycja "Zwierzęta Podlasia"
Aleksandra Jurczuk kl. II A - II miejsce
Aleksandra Prymaka kl. II B - wyróżnienie
Katarzyna Arciszewska kl. II B - wyróżnienie
Dorota Burzyńska
 

Krótko

Nasz patron
Stefan Batory (węg. Báthory István, ur. 27 września 1533 w Szilágysomlyó, zm. 12 grudnia 1586 w Grodnie) – książę siedmiogrodzki od 1571, król Polski i wielki książę litewski od 1576, po ślubie (w tym samym roku) z Anną Jagiellonką, córką Zygmunta I Starego. Przez wielu historyków uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich królów elekcyjnych.