ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Stypendium szkolne 2012/2013

Stypendium szkolne 2012/2013

Drukuj

stypDo dnia 17 września 2012 r. można składać wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013.

Wnioski należy złożyć do księgowości (pokój nr 121).

DOKUMENTY DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. (druki-pokój 121, sekretariat)
 2. Zaświadczenie o zameldowaniu ucznia z biura ewidencji ludności.
 3. Dowód osobisty wnioskodawcy (ksero).
 4. Kserokopia aktu urodzenia ucznia.
 5.  Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów pomniejszone o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne
  i ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

-          zaświadczenia z zakładów pracy o dochodzie netto,

-          zaświadczenia z Urzędów Pracy o statusie bezrobotnego,

-          ksero wyroku sądowego o otrzymywanych alimentach,

-          dochody z działalności gospodarczej,

-          zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe),

-          oświadczenie o pobieraniu emerytury, renty lub zasiłku przedemerytalnego z ZUS,

-  oświadczenia o innych źródłach dochodu - praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu praktyk, stypendia, praca dorywcza, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali itp.,

- oświadczenia o świadczeniach z pomocy społecznej - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjnej, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku stałego, okresowego, dodatku mieszkaniowego itp.

 

Dochód miesięczny netto nie może przekraczać 456 zł. na jedną osobę w rodzinie  (do dnia 30 września 351zł., od 1  października 456zł.)

Wnioski należy składać w pokoju 121 do 17 września 2012r.

 

pobierz