REKRUTACJA PRZEDSZKOLE DOKUMENTY

wtorek, 23 lutego 2021 10:14 Krzysztof KLem
Drukuj

wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola_oddzialu_przedszkolnego_w_szkole_podstawowej_na_rok_szkolny_2021_2022.pdf

oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce_w_trybie_stacjonarnym_prowadzeniu_gospodarstwa_rolnego_prowadzeniu_pozaralicznej_dzialalnosci_gospodarczej.pdf

oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata.pdf

oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf

oswiadczenie_o_rodzenstwie.pdf

oswiadczenie_o_pieczy_zastepczej.pdf

oswiadczenie_o_niepelnosprawnosci.pdf