ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
BIBLIOTEKA

Lista tematów projektów edukacyjnych rok szk. 2012/2013

Drukuj

Lista tematów projektów edukacyjnych rok szk. 2012/2013

lista do pobrania w pliku PDF

Artysiewicz Dorota 

Temat: Preferencje muzyczne uczniów Publicznego Gimnazjum nr 18 w Białymstoku.

Cel: poznanie gustów muzycznych gimnazjalistów.

Bartoszuk Barbara 

Temat: Podróże kształcą - poznaj Europę.
Cel: Wykonanie przez zespoły uczniowskie prezentacji multimedialnych dotyczących warunków środowiska przyrodniczego i walorów turystycznych wybranych krajów Europy.

Białasz Maria 

Temat: Prawa nastoletniego obywatela Unii Europejskiej.

Cel: uświadomienie polskiej młodzieży ich praw i wolności w UE.

Bobka Bogusław 

Temat : Negatywne skutki stosowania dopingu w sporcie.
Cel: Uświadomienie młodzieży, iż wspomaganie się środkami dopingującymi w sporcie powoduje spustoszenia zdrowotne i psychiczne.

Bołbot Elżbieta 

Temat: „A Christmas Carol”

Cel: poznanie twórczości Charlesa Dickensa, czasu, w którym tworzył, uczczenie 200 rocznicy jego urodzin poprzez odegranie „Opowieści Wigilijnej” w języku angielskim.

Borek Elżbieta 

Temat : Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Cel: Ukazanie miejsc odwiedzin Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Polski

Brzostowska Grażyna 

Temat: Daleko czy blisko ?

Cel: Zapoznanie się z różnymi sposobami mierzenia długości od czasów najdawniejszych po współczesne, zebranie wiadomości o jednostkach długości stosowanych dzisiaj.

Brzozowska Agnieszka 

Temat:  „Bryły złożone – cuda natury i architektury”

Cel:  Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez obserwowanie, analizowanie i opisywanie otaczającego świata.

Burzyńska Dorota 

Temat: Marzenia a możliwości. Jaki zawód chciałbym wykonywać w przyszłości?
Cel: Uczeń rozumie rolę świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia i przyszłego zawodu.

Chrostowska Alicja 

Temat: Nasze hobby to film.

Cel: Poszerzenie wiedzy na temat historii i teraźniejszości filmu.

Daniluk Anna 

Temat: "Przez żołądek do serca turysty, czyli kulinarna mapa Podlasia."
Cel: Zapoznanie uczniów z walorami kulturowymi, a w szczególności kulinarnymi, własnego regionu i ich wpływem na rozwój turystyki.

Dobrzyńska Lucyna 

Temat: Jak przygotować organizm do wysiłku fizycznego?

Cel: Umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki przed wysiłkiem fizycznym.

Ejsmont Grzegorz 

Temat: Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 18 w Białymstoku –medaliści Gimnazjady Miasta Białegostoku i Województwa podlaskiego jako przykład łączenia nauki z zainteresowaniami sportowymi.

Cel: Promocja sportu jako zdrowego stylu życia.

Fiłończuk Joanna 

Temat: O rycerzach dawnych i współczesnych - próba analizy rycerskości na podstawie znanych tekstów kultury i spostrzeżeń ucznia.

Cel: Poznanie różnych tekstów kultury prezentujących postać rycerza (np. Legendy arturiańskie, H. Sienkiewicz "Krzyżacy", "Potop"), określenie zmian (i ich przyczyn) w wizerunku współczesnego "rycerza".

Grzegorek Sebastian 

Temat: Rola Libero w piłce siatkowej. 

Cel: Zapoznanie z tematyką gry i elementów technicznych zawodnika Libero. 

Grygoruk Michał 

Temat: W jaki sposób możemy zachęcić uczniów do uprawiania futsalu?

Cel: Popularyzacja futsalu wśród uczniów i zapoznanie z tą dyscypliną sportu.

Harasimowicz Piotr 

Temat: „Świątynie w naszym regionie”

Cel: Zapoznanie młodzieży z bogactwem kultury i architektury regionu, kształtowanie postawy rozumienia potrzeby zachowania dzieł kultury dla przyszłych pokoleń.

Janczarska Ewa 

Temat: Dziedzictwo starożytnej matematyki

Cel: Poznanie osiągnięć starożytnych filozofów (Pitagoras, Tales, Archimedes)  z zakresu matematyki i ich użyteczności w czasach współczesnych.

Kalina Mirosława 

Temat: Dobrzy ludzie w czasach zła - idee Janusza Korczaka. 

Cel: uczniowie znajdują i wykorzystują informacje z róznych źródeł, szukają odpowiedzi na pytanie: "na czym polega fenomen Janusza Korczaka i aktualność jego poglądów?"

Klimaszewski Jacek 

Temat: Żyj zdrowo - hartuj się.

Cel: Zapoznanie uczniów z prostymi formami hartowania i tym samym podniesienia odporności organizmu ludzkiego na choroby.

Lajdorf Barbara 

Temat: Najpopularniejsze zabytki Rosji.
Cel: Pogłębienie wiedzy historycznej na temat zabytków Rosji.

Lisowska Monika 

Temat: „Świąteczne wydatki w mojej rodzinie”

Cel: Praktyczne wykorzystanie umiejętności matematycznych przy kalkulowaniu budżetu rodzinnego w grudniu lub kwietniu.

Lompart Maria 

Temat: „Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt…”  Portret kobiety w literaturze, muzyce i sztuce 

Cel: stworzenie prezentacji multimedialnej, ekspozycji plastycznej oraz oprawy muzycznej służące wzbogaceniu wiedzy na temat motywu kobiety w literaturze i sztuce.

Łapiński Adam 

Temat: "Meine Traumschule - Moja szkoła marzeń"

Cel: Poznanie i utrwalenie słownictwa związanego z budynkiem szkoły oraz doskonalenie umiejętności opisywania poszczególnych lekcji, nauczycieli, uczniów oraz zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem konstrukcji gramatycznych/Praepositionen mit Dativ, ich meine, ich glaube, meiner Meinung nach.

Marczuk Andrzej 

Temat: Aktywność fizyczna- rola i znaczenie w życiu człowieka.
Cel: Zdrowotne i społeczne znaczenie aktywności fizycznej.

Molska Małgorzata 

Temat: Zwyczaje i obrzędy wielkanocne Podlasia.
Cel:  Zapoznanie z kulturą i sztuką ludową Podlasia.

Mroziewska Ewa 

Temat:"Polscy Ojcowie Europy"

Cel: Rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej dokonań wielkich Polaków w wymiarze europejskim.

Nieścior Grażyna 

Temat: A focus on Poland/Białystok
Cel: Zaprezentowanie własnego miasta (regionu lub kraju)w formie plastyczno - literackiej; poszerzenie wiedzy oraz bogacenie słownictwa związanego z historią, geografią, literaturą, kulturą, sztuką oraz postaciami słynnych Polaków/białostoczan.

Olkowska Ewa 

Temat: Białystok - moje miasto (Białystok - meine Stadt)

Cel: Nazwanie najciekawszych obiektów w mieście, krótkie notki o tych obiektach (słownictwo związane z tematem "miasto" - utworzenie mini przewodnika po Białymstoku).

Paszkowska Hanna 

Temat: Grafen - materiał przyszłości
Cel: Zapoznanie z właściwościami i zastosowaniem grafenu.

Pawelska Mirosława 

Temat: Obrazy słowem malowane. Piękno przyrody w poezji i prozie.
Cel: Ukazanie literackich obrazów przyrody w wybranych utworach poetyckich i prozatorskich z uwzględnieniem środków artystycznego wyrazu i ich funkcji w tekście.

Rodziewicz Wojciech 

Temat: "Taniec jako jeden z elementów aktywności ruchowej dzieci i młodzieży"
Cel: Popularyzacja tańców ludowych na lekcjach wychowania fizycznego, kształtowanie koordynacji ruchowej.

Rodziewicz Katarzyna 

Temat: „Książka moim przyjacielem”

Cel: Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, wspieranie działań twórczych młodzieży  w różnych formach aktywności, poznanie utworów literatury  pięknej i popularnonaukowej  z jednoczesnym  ukazaniem roli książki w życiu człowieka.

Romańczuk Iwona 

Temat: O naszym Prawosławiu. 

Cel: Zainteresowanie uczniów wartościami duchowymi płynącymi z tradycji Cerkwi Prawosławnej. 

ks. Romańczuk Mariusz 

Temat: Podlasie świątyniami słynie.

Cel: Zapoznanie z bogactwem architektonicznym świątyń prawosławnych.

Sepko Marzena 

Temat: W zdrowym ciele - zdrowy duch
Cel: Kształtowanie postaw propagujących zdrowy styl życia.

Siemiończyk Regina 

Temat: ''A Guide to British Cuisine''

Cel: Opracowanie książki kucharskiej z tradycyjnymi daniami kuchni brytyjskiej (w formie prezentacji multimedialnej lub papierowej). 

Sobolewska Bożena 

Temat: Czy wiesz co jesz?

Cel: Poznanie zasad zdrowego odżywiania oraz skutków nieodpowiedniego żywienia.

Sołowianowicz Joanna 

Temat: “Natural Disasters Safety” - Bezpieczeństwo w czasie klęsk żywiołowych. 

Cel: Przewidywanie niebezpieczeństw w rejonie zagrożonym oraz zasady postępowania w czasie klęsk żywiołowych.

Suproń Jarosław 

Temat: Lekkoatletyczne rekordy szkoły.
Cel: Promowanie lekkiej atletyki jako sportu indywidualnego.

Szymańska Barbara 

Temat: Rola celulozy w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Cel: Uświadomienie roli celulozy w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Śliżewska Maria 

Temat: "Ciekawe zjawiska wynikające z istnienia ciśnienia."
Cel: Pokazanie i wyjaśnienie zjawisk wynikających z istnienia ciśnienia, przykłady praktycznego wykorzystania tych zjawisk.

Turowska - Kuzyka Bogusława 

Temat: "Wielościany, które cieszą wzrok i pobudzają wyobraźnię"
Cel projektu: Rozwijanie wyobraźni przestrzennej (w tym sprawności manualnej) i intuicji matematycznej.

Tylicka Marzena 

Temat: Jaki odczyn może mieć roztwór?

Cel: Określanie odczynu wybranych roztworów za pomocą wskaźników (np. oranż metylowy, fenoloftaleina, papierek wskaźnikowy, wskaźniki naturalne).

Wardowicz Alina 

Temat: Autorzy naszych lektur. (Wykonanie albumu, prezentacji multimedialnej, opublikowanie gazetki szkolnej).

Cel: Uczeń samodzielnie dociera do informacji, krytycznie ocenia jej zawartość, selekcjonuje potrzebne materiały oraz wykorzystuje i porządkuje je w zależności od ich funkcji w przekazie.

Wasilewski Cezary 

Temat: Prawidłowe odżywianie w sporcie.

Cel: Poznanie zasad żywienia sportowca.

Waszkiewicz Joanna 

Temat: Zaprezentuj muzykę popularną w Wielkiej Brytanii od lat 60-tych do czasów współczesnych i przeanalizuj jej zmiany.

Cel: Uczeń zapoznaje się z głównymi trendami muzycznymi na przełomie XX i XXI wieku, dostrzega zmiany i upodobania muzyczne społeczeństwa angielskiego, poznaje zmiany kulturowe zachodzące od lat 60-tych do czasów współczesnych.

Zajko Zbigniew 

Temat: Historia Igrzysk Olimpijskich z uwzględnieniem udziału w nich polskich sportowców.

Cel: Kształtowanie odpowiednich postaw u młodzieży poprzez przybliżenie idei olimpijskiej i poznanie postaci polskich olimpijczyków.

Zajkowska Barbara 

Temat: Wady postawy - przyczyny powstawania, sposoby zapobiegania i likwidowania.
Cel:  Zapoznanie z anatomią człowieka oraz wpajanie zdrowego stylu życia.

Zdanowicz Eugeniusz 

Temat: Siatkówka moja pasja.

Cel: Popularyzacja siatkówki, propagowanie rozwijania zainteresowań i poszukiwania pasji w życiu młodego człowieka.

 

Krótko

Nasz patron
Stefan Batory (węg. Báthory István, ur. 27 września 1533 w Szilágysomlyó, zm. 12 grudnia 1586 w Grodnie) – książę siedmiogrodzki od 1571, król Polski i wielki książę litewski od 1576, po ślubie (w tym samym roku) z Anną Jagiellonką, córką Zygmunta I Starego. Przez wielu historyków uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich królów elekcyjnych.