ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Plany i rozkłady >>> Zajęcia pozalekcyjne

LISTA TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 2013/2014

Drukuj

LISTA TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 18

im. króla Stefana Batorego
ROK. SZK. 2013/2014


L.p.

Nazwisko i imię

TEMAT

CEL

1.    

Artysiewicz Dorota

Muzyka alternatywna w mainstreamie - czyli jak odbiera ją ogół słuchaczy młodego pokolenia.

Poznanie wartości muzyki alternatywnej, zdiagnozowanie wiedzy społeczności uczniowskiej odnośnie muzyki alternatywnej.

2.    

Bartoszuk Barbara

Podróże kształcą - poznaj Europę.

Wykonanie przez zespoły uczniowskie prezentacji multimedialnych dotyczących warunków środowiska przyrodniczego i walorów turystycznych wybranych krajów Europy.

3.    

Bobka Bogusław

Negatywne skutki dopingu w sporcie.

Uświadomienie uczniom szkodliwości stosowania środków dopingujących. Nie ma drogi na skróty.

4.    

Bołbot Elżbieta

Brytyjskie parki narodowe.

 

pogłębienie wiedzy o Wielkiej Brytanii oraz wykonanie prezentacji multimedialnej w języku angielskim i skoroszytu mających służyć później jako pomoc dydaktyczna w przygotowaniu się uczniów do konkursów.

5.    

Borek Brunon

Wpływ rozgrywającego na atmosferę panującą w zespole siatkarskim.

Propagowanie piłki siatkowej w społeczności szkolnej.

6.    

Borek Elżbieta

SANKTUARIA MARYJNE W MOJEJ OKOLICY.

 

Uczeń zna miejsca kultu maryjnego

-zna historię powstania sanktuarium

-zna historię objawień Maryi

-potrafi wymienić cuda, które się dokonały za przyczyna Maryi

-zna miejsca związane z kultem Maryi.

7.    

Brzezińska Barbara

Słowem malowana refleksja o naszym świecie, czyli o języku poezji Wisławy Szymborskiej (album, prezentacja graficzna lub multimedialna).

zna wybrane wiersze W. Szymborskiej,

rozumie ich przesłanie,

wskazuje środki poetyckie w tych utworach i określa ich funkcję w danym tekście.

 

8.    

Brzozowska Agnieszka

 „ Cuda architektury a bryły złożone” .

 

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez obserwowanie,  analizowanie i opisywanie otaczającego świata.

9.    

Cieśnielewska Danuta

Wyprawy z Pitagorasem.

Przygotowanie warsztatów matematycznych propagujących odkrycia Pitagorasa i jego uczniów

10.   

Daniluk Anna Małgorzata

Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie a globalna gospodarka.

 

Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami wybranych konfliktów na Bliskim Wschodzie i ich wpływem na gospodarkę światową.

11.   

Dobrzyńska Lucyna

Jak przygotować organizm do wysiłku fizycznego?

 

Umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki przed wysiłkiem fizycznym.

12.   

Ejsmont Grzegorz

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 18 w Białymstoku –medaliści Gimnazjady Miasta Białegostoku i Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce jako przykład łączenia nauki z zainteresowaniami sportowymi.

Promocja sportu jako zdrowego stylu życia.

 

 

13.   

Fiłończuk Joanna

O rycerzach dawnych i współczesnych - próba analizy rycerskości na podstawie znanych tekstów kultury i spostrzeżeń ucznia.

Poznanie różnych tekstów kultury prezentujących postać rycerza (np. Legendy arturiańskie, H.Sienkiewicz "Krzyżacy", "Potop"), określenie zmian (i ich przyczyn) w wizerunku współczesnego "rycerza".

14.   

Grygoruk Michał

Walory zdrowotne uprawiania piłki nożnej halowej (futsal).

Zachęcenie uczniów do uprawiania sportu, w szczególności futsalu
- uświadomienie uczniom jakie korzyści zdrowotne niesie ze sobą uprawianie futsalu
- poprawa umiejętności współpracy w grupie
- poprawa samodyscypiliny

15.   

Grzegorek Jolanta

Rola sportu w życiu.

Przedstawienie zalet (wad) uprawiania sportu. Dyskusja. Zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu.

16.   

Grzegorek Sebastian

Rola Libero w piłce siatkowej.

Zapoznanie się z rolą zawodnika Libero w piłce siatkowej.

17.   

Harasimowicz Piotr

„Świątynie w naszym regionie”.

 

Zapoznanie młodzieży z bogactwem kultury i architektury regionu.

Kształtowanie postawy rozumienia potrzeby zachowania dzieł kultury dla przyszłych pokoleń.

18.   

Janczarska Ewa

Dziedzictwo starożytnej matematyki.

 

Poznanie osiągnięć starożytnych filozofów (Pitagoras, Tales, Archimedes)  z zakresu matematyki i ich użyteczności w czasach współczesnych.   

19.   

Kalina Mirosława

Szukamy danych o naszych przodkach. Jak odtworzyć drzewo genealogiczne rodziny?

Gromadzenie danych z archiwum w celu odtworzenia związków genealogicznych.

20.   

Kalinowski Krzysztof

Wpływ aktywności fizycznej na organizm.

Uświadomienie uczniom wpływu aktywności fizycznej na nasze zdrowie,
- zwiększenie świadomości młodzieży do systematycznego podejmowania aktywności fizycznej.

21.   

Klimaszewski Jacek

Bądź zdrów - hartuj się.

Poznanie sposobów hartowania organizmu i podnoszenie odporności na choroby.

22.   

Lajdorf Barbara

Matrioszka- jej miejsce w rosyjskim folklorze.

Wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji na temat rosyjskiego folkloru. Poznajemy symbole Rosji- matrioszka i jej miejsce w kulturze tego kraju.

23.   

Leszkowicz Celina

Wykrywanie białka w artykułach spożywczych.

Poznanie artykułów spożywczych bogatych w białko. Propagowanie zdrowego odżywiania.

24.   

Lewończuk Konrad

Wpływ treningu na wydolność i sprawność fizyczną.

Zwiększenie świadomości wpływu wysiłku na organizm

25.   

Lis Magdalena

Niemiecka kuchnia, niemieckie zwyczaje kulinarne.

 

 

Poznanie typowych dań niemieckich, poszerzenie słownictwa związanego z kuchnią niemiecką, przygotowanie przepisów z polecanymi daniami, integracja uczniów poprzez wspólne przedsięwzięcie kulinarne, przygotowanie wybranych dań.

26.   

Lompart Maria

 „Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt…”  Portret kobiety w literaturze, muzyce i sztuce.

 

Cel ogólny: stworzenie prezentacji multimedialnej, ekspozycji plastycznej oraz oprawy muzycznej służące wzbogaceniu wiedzy na temat motywu kobiety w literaturze i sztuce.

27.   

Łapiński Adam

"Meine Traumschule - Moja szkoła marzeń".

 

 

Poznanie i utrwalenie słownictwa związanego z budynkiem szkoły oraz doskonalenie  umiejętności Opisywania poszczególnych lekcji, nauczycieli, uczniów oraz zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem konstrukcji gramatycznych / Praepositionen mit Dativ; ich meine; ich glaube; meiner Meinung nach.

 

28.   

Maliszewski Krzysztof

Marzenia a możliwości. Jaki zawód chciałbym wykonywać w przyszłości?

Uczeń rozumie rolę świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia i przyszłego zawodu.

29.   

Marczuk Andrzej

"Aktywność fizyczna".

Rola i znaczenie w życiu człowieka. Formy ruchu dla różnych grup wiekowych."

30.   

Mroziewska Ewa

„Prawdziwe i bezpieczne życie – to zdrowe życie”.

 

Podniesienie poziomu wiedzy i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym. Nabywanie umiejętności odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo.

31.   

Nieścior Grażyna

"Focus on Poland / Białystok”

Zaprezentowanie własnego miasta (regionu lub kraju) w formie literacko-plastycznej; poszerzenie wiedzy oraz wzbogacenie słownictwa związanego z historią, geografią, literaturą, kulturą, sztuką oraz postaciami słynnych Polaków / białostoczan.

32.   

Paszkowska Hanna

Maria Curie - Skłodowska nasza duma narodowa.

Zapoznanie z osiągnięciami oraz wpływ na rozwój cywilizacji.

33.   

Pawelska Mirosława

Obrazy słowem malowane. Piękno przyrody w poezji i prozie.

Ukazanie literackich obrazów przyrody w wybranych utworach poetyckich i prozatorskich z uwzględnieniem środków artystycznego wyrazu i ich funkcji w tekście.

34.   

Rećko Joanna

To i owo o Unii Europejskiej.

 

Rozbudzenie zainteresowania młodzieży historią integracji Polski z UE w 10 rocznicę przystąpienia naszego kraju do struktur unijnych.

35.   

Rekść Piotr

Mechanizm skurczu mięśni podczas wysiłku fizycznego.

Rozwijanie wiedzy ucznia z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Uczeń poznaje jak jest zbudowane jego ciało i dowiaduje się o procesach, które w nim zachodzą.

36.   

Romańczuk Iwona

O naszym Prawosławiu.

Zainteresowanie uczniów wartościami duchowymi płynącymi z tradycji
Cerkwi Prawosławnej.

37.   

Ks. Romańczuk Mariusz

Podlasie świątyniami słynie.

Zapoznanie z bogactwem architektonicznym świątyń prawosławnych.

38.   

Sepko Marzanna

"W zdrowym ciele zdrowy ruch".

Kształtowanie postaw propagujących zdrowy styl życia. Uświadamianie uczniom potrzeb racjonalnego odżywiania oraz Systematycznego wdrażania do aktywnego wypoczynku.

39.   

Siemiończyk Regina

A Guide to British Cuisine.

Poznanie tradycyjnych dań kuchni brytyjskiej, opracowanie książki kucharskiej.

40.   

Sobolewska Bożena

Jem aby żyć, czy żyję aby jeść?

Poznanie zasad zdrowego żywienia oraz skutków nieodpowiedniego odżywiania.

41.   

Sołowianowicz Joanna

„Teenagers and money” - (Nastolatki i pieniądze).

 

Ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych z gospodarowaniem pieniędzmi przez młodzież.

42.   

Suproń Jarosław

Osiągnięcia Publicznego Gimnazjum 18 w Lidze lekkoatletycznej
 dziewcząt i chłopców 2004-2013 roku.

Zapoznanie z sukcesami uczniów PG 18 w zawodach lekkoatletycznych.  Kształtowanie współpracy w zespole rówieśniczej.

43.   

Szymańska Barbara

Rola celulozy w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Uświadomienie roli celulozy w przyrodzie i gospodarce człowieka.

44.   

Śliżewska Maria

"Fizyka w kuchni - przepis na ... z nutką fizyki".

Pokazanie obecności fizyki wszędzie wokół nas i uzmysłowienie, że
zrozumienie jej praw ułatwia życie.

45.   

Turowska – Kuzyka Bogusława

"Wielościany, które cieszą wzrok i pobudzają wyobraźnię".

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej (w tym sprawności manualnej) i intuicji matematycznej.

 

46.   

Tylicka Marzena

Kolorowy świat chemii.

Udowodnienie, że nauka chemii może być ciekawa i fascynująca poprzez wykonanie barwnych doświadczeń chemicznych.

Zebranie informacji oraz pogłębienie i utrwalenie wiedzy Na temat wskaźników (indykatorów), skali pH, reakcji zobojętniania, reakcji strącania osadów, właściwości kwasów i zasad oraz przygotowanie zestawu doświadczeń dających efekty barwne.

47.   

Waszkiewicz Joanna

Zaprezentuj muzykę popularną w Wielkiej Brytanii od lat 60-tych do czasów współczesnych i przeanalizuj jej zmiany.

Uczeń zapoznaje się z głównymi trendami muzycznymi na przełomie XX i XXI wieku, dostrzega zmiany i upodobania muzyczne społeczeństwa angielskiego, poznaje zmiany kulturowe zachodzące od lat 60-tych do czasów współczesnych.

48.   

Zajko Zbigniew

Wątek polski w historii Igrzysk Olimpijskich.

Przybliżenie sylwetek polskich sportowców. Zainteresownie historią Igrzysk Olimpijskich. Wskazanie właściwych wzorów do naśladowania. Propagowanie idei olimpijskiej.

49.   

Zajkowska Barbara

Najlepsi lekkoatleci województwa podlaskiego.

Poznanie postaci najwybitniejszych lekkoatletów województwa podlaskiego, - wpojenie wartości patriotycznych poprzez poszanowanie trudu sportowców, - kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

50.   

Zdanowicz Eugeniusz

Psychologiczne aspekty gry w piłkę siatkową.

Popularyzacja siatkówki.

L.p.

Nazwisko i imię

TEMAT

CEL

 

1.    

Artysiewicz Dorota

Muzyka alternatywna w mainstreamie - czyli jak odbiera ją ogół słuchaczy młodego pokolenia.

Poznanie wartości muzyki alternatywnej, zdiagnozowanie wiedzy społeczności uczniowskiej odnośnie muzyki alternatywnej.

2.    

Bartoszuk Barbara

Podróże kształcą - poznaj Europę.

Wykonanie przez zespoły uczniowskie prezentacji multimedialnych dotyczących warunków środowiska przyrodniczego i walorów turystycznych wybranych krajów Europy.

3.    

Bobka Bogusław

Negatywne skutki dopingu w sporcie.

Uświadomienie uczniom szkodliwości stosowania środków dopingujących. Nie ma drogi na skróty.

4.    

Bołbot Elżbieta

Brytyjskie parki narodowe.

 

pogłębienie wiedzy o Wielkiej Brytanii oraz wykonanie prezentacji multimedialnej w języku angielskim i skoroszytu mających służyć później jako pomoc dydaktyczna w przygotowaniu się uczniów do konkursów.

5.    

Borek Brunon

Wpływ rozgrywającego na atmosferę panującą w zespole siatkarskim.

Propagowanie piłki siatkowej w społeczności szkolnej.

6.    

Borek Elżbieta

SANKTUARIA MARYJNE W MOJEJ OKOLICY.

 

Uczeń zna miejsca kultu maryjnego

-zna historię powstania sanktuarium

-zna historię objawień Maryi

-potrafi wymienić cuda, które się dokonały za przyczyna Maryi

-zna miejsca związane z kultem Maryi.

7.    

Brzezińska Barbara

Słowem malowana refleksja o naszym świecie, czyli o języku poezji Wisławy Szymborskiej (album, prezentacja graficzna lub multimedialna).

zna wybrane wiersze W. Szymborskiej,

rozumie ich przesłanie,

wskazuje środki poetyckie w tych utworach i określa ich funkcję w danym tekście.

 

8.    

Brzozowska Agnieszka

 „ Cuda architektury a bryły złożone” .

 

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez obserwowanie,  analizowanie i opisywanie otaczającego świata.

9.    

Cieśnielewska Danuta

Wyprawy z Pitagorasem.

Przygotowanie warsztatów matematycznych propagujących odkrycia Pitagorasa i jego uczniów

10.   

Daniluk Anna Małgorzata

Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie a globalna gospodarka.

 

Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami wybranych konfliktów na Bliskim Wschodzie i ich wpływem na gospodarkę światową.

11.   

Dobrzyńska Lucyna

Jak przygotować organizm do wysiłku fizycznego?

 

Umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki przed wysiłkiem fizycznym.

12.   

Ejsmont Grzegorz

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 18 w Białymstoku –medaliści Gimnazjady Miasta Białegostoku i Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce jako przykład łączenia nauki z zainteresowaniami sportowymi.

Promocja sportu jako zdrowego stylu życia.

 

 

13.   

Fiłończuk Joanna

O rycerzach dawnych i współczesnych - próba analizy rycerskości na podstawie znanych tekstów kultury i spostrzeżeń ucznia.

Poznanie różnych tekstów kultury prezentujących postać rycerza (np. Legendy arturiańskie, H.Sienkiewicz "Krzyżacy", "Potop"), określenie zmian (i ich przyczyn) w wizerunku współczesnego "rycerza".

14.   

Grygoruk Michał

Walory zdrowotne uprawiania piłki nożnej halowej (futsal).

Zachęcenie uczniów do uprawiania sportu, w szczególności futsalu
- uświadomienie uczniom jakie korzyści zdrowotne niesie ze sobą uprawianie futsalu
- poprawa umiejętności współpracy w grupie
- poprawa samodyscypiliny

15.   

Grzegorek Jolanta

Rola sportu w życiu.

Przedstawienie zalet (wad) uprawiania sportu. Dyskusja. Zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu.

16.   

Grzegorek Sebastian

Rola Libero w piłce siatkowej.

Zapoznanie się z rolą zawodnika Libero w piłce siatkowej.

17.   

Harasimowicz Piotr

„Świątynie w naszym regionie”.

 

Zapoznanie młodzieży z bogactwem kultury i architektury regionu.

Kształtowanie postawy rozumienia potrzeby zachowania dzieł kultury dla przyszłych pokoleń.

18.   

Janczarska Ewa

Dziedzictwo starożytnej matematyki.

 

Poznanie osiągnięć starożytnych filozofów (Pitagoras, Tales, Archimedes)  z zakresu matematyki i ich użyteczności w czasach współczesnych.   

19.   

Kalina Mirosława

Szukamy danych o naszych przodkach. Jak odtworzyć drzewo genealogiczne rodziny?

Gromadzenie danych z archiwum w celu odtworzenia związków genealogicznych.

20.   

Kalinowski Krzysztof

Wpływ aktywności fizycznej na organizm.

Uświadomienie uczniom wpływu aktywności fizycznej na nasze zdrowie,
- zwiększenie świadomości młodzieży do systematycznego podejmowania aktywności fizycznej.

21.   

Klimaszewski Jacek

Bądź zdrów - hartuj się.

Poznanie sposobów hartowania organizmu i podnoszenie odporności na choroby.

22.   

Lajdorf Barbara

Matrioszka- jej miejsce w rosyjskim folklorze.

Wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji na temat rosyjskiego folkloru. Poznajemy symbole Rosji- matrioszka i jej miejsce w kulturze tego kraju.

23.   

Leszkowicz Celina

Wykrywanie białka w artykułach spożywczych.

Poznanie artykułów spożywczych bogatych w białko. Propagowanie zdrowego odżywiania.

24.   

Lewończuk Konrad

Wpływ treningu na wydolność i sprawność fizyczną.

Zwiększenie świadomości wpływu wysiłku na organizm

25.   

Lis Magdalena

Niemiecka kuchnia, niemieckie zwyczaje kulinarne.

 

 

Poznanie typowych dań niemieckich, poszerzenie słownictwa związanego z kuchnią niemiecką, przygotowanie przepisów z polecanymi daniami, integracja uczniów poprzez wspólne przedsięwzięcie kulinarne, przygotowanie wybranych dań.

26.   

Lompart Maria

 „Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt…”  Portret kobiety w literaturze, muzyce i sztuce.

 

Cel ogólny: stworzenie prezentacji multimedialnej, ekspozycji plastycznej oraz oprawy muzycznej służące wzbogaceniu wiedzy na temat motywu kobiety w literaturze i sztuce.

27.   

Łapiński Adam

"Meine Traumschule - Moja szkoła marzeń".

 

 

Poznanie i utrwalenie słownictwa związanego z budynkiem szkoły oraz doskonalenie  umiejętności Opisywania poszczególnych lekcji, nauczycieli, uczniów oraz zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem konstrukcji gramatycznych / Praepositionen mit Dativ; ich meine; ich glaube; meiner Meinung nach.

 

28.   

Maliszewski Krzysztof

Marzenia a możliwości. Jaki zawód chciałbym wykonywać w przyszłości?

Uczeń rozumie rolę świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia i przyszłego zawodu.

29.   

Marczuk Andrzej

"Aktywność fizyczna".

Rola i znaczenie w życiu człowieka. Formy ruchu dla różnych grup wiekowych."

30.   

Mroziewska Ewa

„Prawdziwe i bezpieczne życie – to zdrowe życie”.

 

Podniesienie poziomu wiedzy i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym. Nabywanie umiejętności odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo.

31.   

Nieścior Grażyna

"Focus on Poland / Białystok”

Zaprezentowanie własnego miasta (regionu lub kraju) w formie literacko-plastycznej; poszerzenie wiedzy oraz wzbogacenie słownictwa związanego z historią, geografią, literaturą, kulturą, sztuką oraz postaciami słynnych Polaków / białostoczan.

32.   

Paszkowska Hanna

Maria Curie - Skłodowska nasza duma narodowa.

Zapoznanie z osiągnięciami oraz wpływ na rozwój cywilizacji.

33.   

Pawelska Mirosława

Obrazy słowem malowane. Piękno przyrody w poezji i prozie.

Ukazanie literackich obrazów przyrody w wybranych utworach poetyckich i prozatorskich z uwzględnieniem środków artystycznego wyrazu i ich funkcji w tekście.

34.   

Rećko Joanna

To i owo o Unii Europejskiej.

 

Rozbudzenie zainteresowania młodzieży historią integracji Polski z UE w 10 rocznicę przystąpienia naszego kraju do struktur unijnych.

35.   

Rekść Piotr

Mechanizm skurczu mięśni podczas wysiłku fizycznego.

Rozwijanie wiedzy ucznia z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Uczeń poznaje jak jest zbudowane jego ciało i dowiaduje się o procesach, które w nim zachodzą.

36.   

Romańczuk Iwona

O naszym Prawosławiu.

Zainteresowanie uczniów wartościami duchowymi płynącymi z tradycji
Cerkwi Prawosławnej.

37.   

Ks. Romańczuk Mariusz

Podlasie świątyniami słynie.

Zapoznanie z bogactwem architektonicznym świątyń prawosławnych.

38.   

Sepko Marzanna

"W zdrowym ciele zdrowy ruch".

Kształtowanie postaw propagujących zdrowy styl życia. Uświadamianie uczniom potrzeb racjonalnego odżywiania oraz Systematycznego wdrażania do aktywnego wypoczynku.

39.   

Siemiończyk Regina

A Guide to British Cuisine.

Poznanie tradycyjnych dań kuchni brytyjskiej, opracowanie książki kucharskiej.

40.   

Sobolewska Bożena

Jem aby żyć, czy żyję aby jeść?

Poznanie zasad zdrowego żywienia oraz skutków nieodpowiedniego odżywiania.

41.   

Sołowianowicz Joanna

„Teenagers and money” - (Nastolatki i pieniądze).

 

Ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych z gospodarowaniem pieniędzmi przez młodzież.

42.   

Suproń Jarosław

Osiągnięcia Publicznego Gimnazjum 18 w Lidze lekkoatletycznej
 dziewcząt i chłopców 2004-2013 roku.

Zapoznanie z sukcesami uczniów PG 18 w zawodach lekkoatletycznych.  Kształtowanie współpracy w zespole rówieśniczej.

43.   

Szymańska Barbara

Rola celulozy w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Uświadomienie roli celulozy w przyrodzie i gospodarce człowieka.

44.   

Śliżewska Maria

"Fizyka w kuchni - przepis na ... z nutką fizyki".

Pokazanie obecności fizyki wszędzie wokół nas i uzmysłowienie, że
zrozumienie jej praw ułatwia życie.

45.   

Turowska – Kuzyka Bogusława

"Wielościany, które cieszą wzrok i pobudzają wyobraźnię".

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej (w tym sprawności manualnej) i intuicji matematycznej.

 

46.   

Tylicka Marzena

Kolorowy świat chemii.

Udowodnienie, że nauka chemii może być ciekawa i fascynująca poprzez wykonanie barwnych doświadczeń chemicznych.

Zebranie informacji oraz pogłębienie i utrwalenie wiedzy Na temat wskaźników (indykatorów), skali pH, reakcji zobojętniania, reakcji strącania osadów, właściwości kwasów i zasad oraz przygotowanie zestawu doświadczeń dających efekty barwne.

47.   

Waszkiewicz Joanna

Zaprezentuj muzykę popularną w Wielkiej Brytanii od lat 60-tych do czasów współczesnych i przeanalizuj jej zmiany.

Uczeń zapoznaje się z głównymi trendami muzycznymi na przełomie XX i XXI wieku, dostrzega zmiany i upodobania muzyczne społeczeństwa angielskiego, poznaje zmiany kulturowe zachodzące od lat 60-tych do czasów współczesnych.

48.   

Zajko Zbigniew

Wątek polski w historii Igrzysk Olimpijskich.

Przybliżenie sylwetek polskich sportowców. Zainteresownie historią Igrzysk Olimpijskich. Wskazanie właściwych wzorów do naśladowania. Propagowanie idei olimpijskiej.

49.   

Zajkowska Barbara

Najlepsi lekkoatleci województwa podlaskiego.

Poznanie postaci najwybitniejszych lekkoatletów województwa podlaskiego, - wpojenie wartości patriotycznych poprzez poszanowanie trudu sportowców, - kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

50.   

Zdanowicz Eugeniusz

Psychologiczne aspekty gry w piłkę siatkową.

Popularyzacja siatkówki.